AKADEMİK (TDK)


1 . Akademi ile ilgili olan.
2 . Bilimsel niteliği olan: "Bunların akademik tartışmalarla geçiştirilmeye tahammülleri yoktu."- H. Taner.

Akademik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi A , dördüncü harfi D , beşinci harfi E , altıncı harfi M , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKADEMİ Nedir?


1 . Yüksekokul: "Güzel Sanatlar Akademisi."- .
2 . Çıplak modelden yapılmış insan resmi.
3 . eskimiş Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu: "Cilt cilt eserleri vardır, akademilere onlar girerler, onlar büyük şahsiyetler sayılır."- Y. K. Beyatlı.

AKADEMİK Nedir?


1 . Akademi ile ilgili olan.
2 . Bilimsel niteliği olan: "Bunların akademik tartışmalarla geçiştirilmeye tahammülleri yoktu."- H. Taner.

BİLİMSEL Nedir?

Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

GEÇİŞ Nedir?


1 . Geçme işi: "Bekleme sabırsızlığını çoktan kaybetmiş olduğum için vaktin geçişini pek fark etmiyordum."- R. N. Güntekin.
2 . Herhangi bir durumdaki değişme, intikal: "Geçiş dönemi."- .
3 . Resimde iki ayrı rengi birbirine bağlayan ara ton.
4 . dil bilimi Ses organlarının bir durumdan ötekine geçmesi.
5 . müzik Bir parça süresince bir tondan başka bir tona atlama.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TAHAMMÜL Nedir?


1 . Nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanması.
2 . İnsanın kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma: "Bu gece kendi kendimle uğraşmaya tahammülüm yoktu."- R. N. Güntekin.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TART Nedir?

Kovma, çıkarma.

TARTI Nedir?


1 . Ağırlık: "Bunun tartısı belli değil."- .
2 . Tartma aleti, çeki.
3 . mecaz Oran, ölçü, karar.
4 . denizcilik Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip.

TARTIŞ Nedir?

Tartma işi.

TARTIŞMA Nedir?


1 . Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma: "Karşısındakilerin tartışmaları çabuk bıraktıklarına da dikkat etmedi."- T. Buğra.
2 . Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, ağız dalaşı, dil dalaşı, dil kavgası, ağız kavgası, münakaşa: "Belki de komşulardan çekindiğinden tartışmayı kesmek gereğini duyuyor."- H. Taner.
3 . Bir sorun üzerine sözle veya yazılı olarak karşılıklı, bazen de sertçe savunma: "Bir yazarın eserini anlamak için onun kişiliği üzerine bilgi edinmek gerekir mi sorunu öteden beri edebiyatçılar arasında geniş tartışmalara yol açmıştır."- A. Ş. Hisar.

A A D E K K M İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Akademik,

7 Harfli Kelimeler

Akademi,

6 Harfli Kelimeler

Dakika, Dikmek,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Akide, Akmak, Amade, Daima, Dakik, Damak, Dikme, İdame, İkame, İkdam, Kadem, Kadim, Kaide, Kaime, Kakma, Kemik, Madik, Makak, Mekik,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adem, Akak, Akik, Akim, Akma, Daim, Dama, Edik, Edim, Ekim, Emik, İade, İdam, İdea, Kaim, Kaka, Kama, Kame, Kedi, Keka, Maki, Mide, Mika,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Aka, Ama, Dam, Dek, Dem, Dik, Eda, Edi, İde, İka, İma, Kak, Kam, Kek, Kem, Kik, Kim, Mai,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, De, Ek, Em, İm, Ke, Ki, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.