ABDAL (TDK)


1 . Gezgin derviş: "Varıp yaslanayım Hacı Bektaş'a / Abdalın olayım çullar içinde."- Gevheri.
2 . Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse.

Abdal kelimesi baş harfi A son harfi L olan bir kelime. Başında A sonunda L olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi B , üçüncü harfi D , dördüncü harfi A , beşinci harfi L . Başı A sonu L olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ABDAL Nedir?


1 . Gezgin derviş: "Varıp yaslanayım Hacı Bektaş'a / Abdalın olayım çullar içinde."- Gevheri.
2 . Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse.

DERVİŞ Nedir?


1 . Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alperen.
2 . mecaz Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse.
3 . mecaz Alçak gönüllü ve her şeyi hoş gören kimse.
4 . hayvan bilimi Kırlangıç balığının pek küçüğü.

DİLENCİ Nedir?


1 . Geçimini dilenerek sağlayan kimse: "Yolumun üzerinde her sabah tesadüf ettiğim bir dilenci var."- A. Haşim.
2 . mecaz Israrla ve arsızca bir şeyi isteyen kimse: "... o muhabbet dilencisinin yalvarmalarına bir tek kelime ile cevap vermedi."- H. R. Gürpınar.

GEVHER Nedir?

Cevher.

GEZGİN Nedir?

Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse), gezici, gezmen, seyyah.

HACI Nedir?


1 . Din buyruklarını yerine getirmek için hacca gitmiş Müslüman.
2 . Kudüs, Efes vb. kutsal bir yeri ziyaret etmiş olan Hristiyan.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KILIK Nedir?


1 . Bir kimsenin giyinişi, dış görünüşü, üst baş: "Delikanlı kopuklar, kılıklarından, giyinişlerinden belli oluyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . halk ağzında Bir kimsenin resmi, fotoğraf.

KILIKLI Nedir?


1 . Herhangi bir kılıkta olan: "Dilenci kılıklı bir adam."- .
2 . Birinin huyunda olan, davranışlarını taklit eden.
3 . halk ağzında Güzel, temiz.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

PERİŞAN Nedir?


1 . Dağınık, düzensiz, karmakarışık: "Ne kadar toplasan perişandır / Toplanır saçlarım dağılmak için."- C. Şehabettin.
2 . Acınacak durumda olan, zavallı: "Omuzlarındaki çamurlu tüfeklerin altında iki büklüm olmuş, yorgun ve perişan ağır ağır yürüyorlardı."- Ö. Seyfettin.

A A B D L Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Abdal,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Bala,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Ada, Ala, Bad, Bal, Dal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Al, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.