Başında S olan 4 harfli 142 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SABİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Küçük çocuk
  • "İki yaşında bir sabi masumluğuyla annemin yanına gidecek ve dizlerine kapanacaktır." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SERT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
  • "Sert tahta."
 2. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen
  • "Tabakanın sert yaylı kapağını tak diye kapatıyor." (Tarık Buğra)
 3. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı
  • "Sert iklim. Sert hava."
 4. Güçlü kuvvetli
  • "Kapıyı kapadı, döndü, sert adımlarla ilerledi." (Memduh Şevket Esendal)
 5. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı
  • "Sert şarap. Sert tütün."
 6. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan
  • "Birçokları beni dik ve sert olduğum için belki sevmiyorlardı." (Memduh Şevket Esendal)
 7. Gönül kırıcı, katı, ters
  • "... sarardı, dudakları titredi ama adam sert bir davranışla kadehi kadının eline tutuşturdu." (Halide Edip Adıvar)
 8. Hırçın, öfkeli, hiddetli, gönül kırıcı
  • "Sert ses."
  • "Zaten Atatürk'ün ne vakit öfkesine kapılarak herhangi bir kimseye karşı herhangi bir sert harekette bulunduğunu kim hatırlar?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 9. Titizlikle uygulanan, sıkı
  • "Sert bir yönetim."
 10. Ötümsüz

SOFİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mutasavvıf

SAVA

 1. [isim] Haber
 2. Muştu

SİNE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Göğüs
  • "Onlar hızla geçer veya düşer; musibeti sineye çekmek millete düşer." (Talât Halman)
 2. Gönül, yürek
  • "Elif kaşlarını çatar / Gamzesi sineme batar." (Karacaoğlan)
 3. Bağır, iç
  • "Hangi semtin eczanesi bu kadar değerli insanı sinesinde toplayabilmiştir?" (Haldun Taner)

SAPA

 1. [sıfat] Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
 2. Merkezden uzak, kıyıda köşede kalmış
  • "Eskiden sapa semtlerde küçücük dükkânlar görünürdü." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Yan, değişik
  • "Kimileri sert çıkışlarda, karşı koymalarda, sapa ilişkilerde çözüm arıyor." (Tomris Uyar)

SAFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bakınız sefa

SAHİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Gerçekten, gerçek olarak
  • "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"

SAKO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Paltoya benzer bir tür üstlük
  • "Hava sıcak, arkasındaki uzunca sako omuzlarından sarkıyor, fesi terden yapışıyor ancak aldırmıyor, yürüyordu." (Memduh Şevket Esendal)

SÜİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aynı tonda yazılmış şarkı biçimindeki dans müziği
 2. Otellerde değişik amaçlar için kullanılmak üzere donatılmış ve birden çok odaya sahip olan özel bölüm

SÜLF

Kelime Kökeni : Latince

 1. [isim] Kükürt

SIRA

 1. [isim] Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
  • "Şehir esnafı şekercisinden tutun da berberine kadar iki sıra durup kendisini alkışladılar." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Söz arasında, bir sırası düşünce Salim Bey feminist'i ondan da sordu." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bu biçimdeki topluluğun durumu
  • "Sırayı bozmayın."
  • "Hani bazen sırası geliyor da maziye merbutiyet, filan diyoruz." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Belirli bir düzene ve niteliğe göre dizilme durumu
  • "Boy sırası. Yaş sırası."
 4. Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman
  • "Bu sırada, elinde paketiyle gelen Mustafa Efendi yaklaştı." (Memduh Şevket Esendal)
 5. Tahtadan oturak
  • "Oturacak yerler tahta sıralardan olur." (Salâh Birsel)
 6. Dershane, meclis vb. yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde yapılmış olan mobilya
 7. Düzen
  • "Sıraya girmek. Sıraya dizilmek."
 8. Ardı, arkası, önü ve yanı kelimelerinden sonra gelerek tamlamalar kuran ve "ardından, arkasından, önünden, yanından, beraberinde" anlamlarında kullanılan bir söz
  • "Ardı sıra gelmek. Arkası sıra koşmak. Önü sıra gitmek. Yanı sıra yürümek."

SATI

 1. [isim] Satma işi, satış
 2. [sıfat] Adanmış

SURA

 1. [isim] Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
 2. [sıfat] Bu kumaştan yapılmış olan

SIDK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Doğruluk, gerçeklik
  • "... adına en soylu dileklerde bulunduğumuz bu bağırgan, kaba ve düşüncesiz insan yığınından, o dakikada sıdkım sıyrılmaya yetti." (Atilla İlhan)
 2. İçten bağlılık

SUNİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yapma, yapay, takma
 2. Yapmacık, eğreti

SÜRÜ

 1. [isim] Evcil hayvanlar topluluğu
  • "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu." (Refik Halit Karay)
  • "Onda hısım akraba sürüsüne bereket!"
 2. Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü
 3. Birlikte yaşayan hayvan topluluğu
 4. Yönlendirilebilen insan topluluğu
  • "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler." (Halide Edip Adıvar)

SÖRF

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Özel kayma aracı ve yelkenlisi ile denizde yapılan bir tür spor

SALA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müslümanları bayram veya cuma namazına çağırmak, bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua
  • "Su salası, gündüz, vakitli vakitsiz verilirdi." (Yahya Kemal Beyatlı)

SÜRE

 1. [isim] Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
  • "Hükümdar gibi davrandığınız sürece hükümdar sayılırsınız." (Turan Oflazoğlu)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü