Başında S olan 4 harfli 143 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SABO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
 2. Üzerinde deri vb. bant bulunan bir tür sandalet

SEFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma
  • "Her şahsa kendi ismiyle sefa geldin derdi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Şöyle bir iki parça, sağlam nevinden irat ve akar edinip efendi efendi yan gel, sefana bak." (Ercüment Ekrem Talu)
  • "Uzun yıllar cefasını çektiği Yokuş'un sefasını sürecekti artık." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Eğlence, zevk, neşe
  • "Beni tam manasıyla mesut eden de asıl bu çeşit tatil sefalarıydı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SAHN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Avlu
 2. Cami, medrese ve kiliselerde umumun toplanmasına mahsus üstü kubbeli, örtülü yer

SLİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Paçasız ve sıkıca saracak biçimde dikilmiş erkek donu

SADA

 1. [isim] Bakınız seda

SAĞI

 1. [isim] Kuş tersi, kuş gübresi

STAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
  • "Kız stajını bitirince kasabada bir diş muayenehanesi açacaktı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bir kimsenin, meslek bilgisini artırmak için bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak geçirdiği dönem

SULH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Barış
  • "Yurtta sulh, cihanda sulh." (Atatürk)
  • "Yüz milyon lira alacaklıyken kırk milyon liraya sulh oldu."

SEMA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gök, gökyüzü, felek
  • "Burası ufukları geniş, seması bulutsuz, güneşi berrak bir yeşil saha idi." (Hüseyin Cahit Yalçın)

SIMA

 1. [isim] Sımak durumu veya biçimi

SOTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Küçük küçük doğranmış et, ciğer, böbrek vb. şeyler yağda hafifçe kavrulduktan sonra su, domates, biber vb. katılarak yapılan yemek
  • "Ciğer sotesi."

SÜJE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Konu
 2. Özne

SEZİ

 1. [isim] Sezgi

SOFU

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)

SAÇI

 1. [isim] Gelinin başından aşağı saçılan çiçek, şeker, arpa, para vb. şeyler
 2. Düğün armağanı

SAKİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İçkili toplantılarda içki dağıtan kimse

SALI

 1. [isim] Haftanın üçüncü günü, pazartesi ile çarşamba arasındaki gün

SAYA

 1. [isim] Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
 2. Gebe koyunların karnındaki yavru yüz günlük olduğunda çobanların yaptığı tören
 3. Yayla ve kırlarda hayvanlar için yapılan üstü samanla örtülü yer
 4. Kadın giysisi
 5. İş önlüğü
  • "Sırtına giymiş sıkma sayayı / Yedeğine almış ağca mayayı." (Halk türküsü)

SIRT

 1. [isim] Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
  • "Arabacı katırın sırtına binmiş." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Anladım ki hayat savaşının birinci büyük dönümünde Ayşe'nin sırtı yere gelmişti." (Halide Edip Adıvar)
  • "Pardösüyü sırtıma geçirdim." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Çelişki içinde konuşur ve sırtında yumurta küfesi olmadığından dün ak dediğine bugün rahatlıkla kara diyebilir." (Haldun Taner)
 2. İnsanlarda boyundan bele kadar uzanan üst bölüm, göğüs karşıtı
  • "Batı âlemi Türkiye'den vazgeçemez, bizi yalnız bırakamaz, askerî ihtiyaçlarımıza sırt çeviremez..." (Talât Halman)
  • "Sırtına bir şey almadan sokağa fırladı."
 3. Kesici araçların kesmeyen kenarı
  • "Bıçağın sırtı."
 4. Dağların veya tepelerin üst bölümü
  • "Beşiktaş sırtları pırıl pırıl, aradaki boğaz parçası masmaviydi." (Orhan Veli Kanık)
 5. İnsanın üstü
  • "Ona ikinci rastlayışımda sırtında bir pardösü vardı." (Haldun Taner)
 6. Bir şeyin üstü, üst bölümü
 7. Dikilmiş veya ciltlenmiş kitaplarda dikişin bulunduğu bölüm

SABİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Küçük çocuk
  • "İki yaşında bir sabi masumluğuyla annemin yanına gidecek ve dizlerine kapanacaktır." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü