Başında S olan 4 harfli 142 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SEÇİ

 1. [isim] Seçme işi

SOBA

Kelime Kökeni : Macarca

 1. [isim] Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
  • "Gözünü soba ateşine dikip ne düşünüyorsun." (Halide Edip Adıvar)

SNOP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Züppe

SURE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri
  • "İmam Efendi, bir serviye belini dayayıp çömelerek Mülk suresini okumaya başladı." (Memduh Şevket Esendal)

SÜİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aynı tonda yazılmış şarkı biçimindeki dans müziği
 2. Otellerde değişik amaçlar için kullanılmak üzere donatılmış ve birden çok odaya sahip olan özel bölüm

SUNU

 1. [isim] Sunulan şey
  • "İlk Çağın insanları sunu niyetine öd ağacı gibi, günlük gibi güzel koku saçan bitkiler yakarlardı." (Azra Erhat)
 2. Ön söz, takdim
 3. Piyasaya mal çıkartma, arz

SAÇI

 1. [isim] Gelinin başından aşağı saçılan çiçek, şeker, arpa, para vb. şeyler
 2. Düğün armağanı

SATI

 1. [isim] Satma işi, satış
 2. [sıfat] Adanmış

SEME

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Sersem, ahmak, alık

SERA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser (II)

SULH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Barış
  • "Yurtta sulh, cihanda sulh." (Atatürk)
  • "Yüz milyon lira alacaklıyken kırk milyon liraya sulh oldu."

SİYA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Kürekleri tersine kullanarak sandalı geriye yürütme

SÜJE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Konu
 2. Özne

SEPİ

 1. [isim] Deri, post vb.ni kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık

SILA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma
  • "Ara sıra memlekete, sılaya gitmek lazım." (Refik Halit Karay)
 2. Gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yer
  • "Bakarım bakarım sılam görünmez / Ara yerde yıkılası dağlar var." (Karacaoğlan)

SÖVE

 1. [isim] Kapı ve pencerenin yerleştiği kasa, çerçeve
  • "Kendilerini ağaçlara, kapı sövelerine çarpmazlar." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Avlu kapısının iki yanına konan uzun taşlar
  • "Başını kapının taş sövesine koyup bir mektep çocuğu gibi bağıra bağıra ağlamak istiyordu." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

SÜRÜ

 1. [isim] Evcil hayvanlar topluluğu
  • "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu." (Refik Halit Karay)
  • "Onda hısım akraba sürüsüne bereket!"
 2. Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü
 3. Birlikte yaşayan hayvan topluluğu
 4. Yönlendirilebilen insan topluluğu
  • "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler." (Halide Edip Adıvar)

SOPA

 1. [isim] Kalın değnek
  • "Erkekler ellerine birer sopa aldılar, köy halkı peşlerinde dere içine koştular." (Halide Edip Adıvar)
  • "Şu budalaya bir sopa çekin de bir daha para kazanmadan gurbette kalmayı öğrensin." (Ömer Seyfettin)
 2. Dayak, kötek

SADA

 1. [isim] Bakınız seda

SALA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Müslümanları bayram veya cuma namazına çağırmak, bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua
  • "Su salası, gündüz, vakitli vakitsiz verilirdi." (Yahya Kemal Beyatlı)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü