Başında S olan 4 harfli 142 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SAKE

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Pirinçten yapılan bir tür Japon rakısı

SURE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri
  • "İmam Efendi, bir serviye belini dayayıp çömelerek Mülk suresini okumaya başladı." (Memduh Şevket Esendal)

SAHN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Avlu
 2. Cami, medrese ve kiliselerde umumun toplanmasına mahsus üstü kubbeli, örtülü yer

SARİ

 1. [isim] Hint kadınlarına özgü giysi
 2. Bu giysinin yapıldığı kumaş
  • "Sari denir kumaşa bürünen, ayağı bilezikli ve burunları incili veya mücevherli kadınlar..." (Falih Rıfkı Atay)

SAYA

 1. [isim] Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
 2. Gebe koyunların karnındaki yavru yüz günlük olduğunda çobanların yaptığı tören
 3. Yayla ve kırlarda hayvanlar için yapılan üstü samanla örtülü yer
 4. Kadın giysisi
 5. İş önlüğü
  • "Sırtına giymiş sıkma sayayı / Yedeğine almış ağca mayayı." (Halk türküsü)

SONE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] İki dörtlü ve iki üçlüden oluşan, on dört dizeli bir Batı şiir türü

SERT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
  • "Sert tahta."
 2. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen
  • "Tabakanın sert yaylı kapağını tak diye kapatıyor." (Tarık Buğra)
 3. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı
  • "Sert iklim. Sert hava."
 4. Güçlü kuvvetli
  • "Kapıyı kapadı, döndü, sert adımlarla ilerledi." (Memduh Şevket Esendal)
 5. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı
  • "Sert şarap. Sert tütün."
 6. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan
  • "Birçokları beni dik ve sert olduğum için belki sevmiyorlardı." (Memduh Şevket Esendal)
 7. Gönül kırıcı, katı, ters
  • "... sarardı, dudakları titredi ama adam sert bir davranışla kadehi kadının eline tutuşturdu." (Halide Edip Adıvar)
 8. Hırçın, öfkeli, hiddetli, gönül kırıcı
  • "Sert ses."
  • "Zaten Atatürk'ün ne vakit öfkesine kapılarak herhangi bir kimseye karşı herhangi bir sert harekette bulunduğunu kim hatırlar?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 9. Titizlikle uygulanan, sıkı
  • "Sert bir yönetim."
 10. Ötümsüz

SKEÇ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Genellikle radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun

SEZA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [ünlem] Uygun, yaraşır, bir şeye değer
  • "Hele, Topaç dedikleri o mollanın hâli görülmeye seza." (Sermet Muhtar Alus)

SEME

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Sersem, ahmak, alık

SAVA

 1. [isim] Haber
 2. Muştu

SIRP
...
SIVA

 1. [isim] Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
 2. Bir yapının duvarlarına sürülen ince harç tabakası

SEMT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Şehirde yerleşim bölgesi, yaka
  • "Şehri dolaşıyorum: Üç ayrı semte gittim." (Refik Halit Karay)
  • "Mektebin semtine bile uğramamışlar da hangi derse çalışmışlar acaba?" (Mahmut Yesari)
 2. Yan, taraf, cihet, yön
  • "Nice iyiliklerde bulunduğu kimseler, onun semtine uğramaz olmuşlardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SOFU

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)

SUCU

 1. [isim] Su satan veya evlere su taşıyan kimse, saka

SOLO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bir kişi tarafından söylenen veya çalınan müzik parçası
  • "Saksafoncu, saksafonun borusunu havalara kaldırarak sololar yapıyordu." (Çetin Altan)

SÜET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Podösüet

SIKI

 1. [sıfat] Dar
  • "Sıkı bir kemer."
  • "İşini sıkı tut."
  • "Seniha etrafını bu kadar sıkıya alan bu adamlardan hiç sıkılmıyor mu?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Sıkıya geldi mi borç etmekten çekinmez, sonra bu borçları ödemek için evinin eşyasını satar." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan
  • "Sıkı bir denk."
  • "Başkan son zamanlarda işleri sıkıya aldı."
 3. Zorlu, güçlü ve etkili
  • "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir." (Burhan Felek)
 4. Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan
  • "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 5. İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı
 6. Yoğun
  • "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim." (Atatürk)
 7. Cimri
 8. [zarf] Sıkıca, iyice
  • "Sıkı giyinmek."
 9. [isim] Disiplin
 10. [isim] Zorlayıcı durum
  • "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."
 11. [isim] Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü
  • "İlk sıkıyı babam attı." (Samim Kocagöz)
 12. Güçlü ve çabuk, hızlı
  • "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker." (Reşat Nuri Güntekin)

SOPA

 1. [isim] Kalın değnek
  • "Erkekler ellerine birer sopa aldılar, köy halkı peşlerinde dere içine koştular." (Halide Edip Adıvar)
  • "Şu budalaya bir sopa çekin de bir daha para kazanmadan gurbette kalmayı öğrensin." (Ömer Seyfettin)
 2. Dayak, kötek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü