Başında S olan 4 harfli 142 kelime var. S harfi ile başlayan kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde S harfi olan kelimeler listesine ya da sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için TDK web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SOBA

Kelime Kökeni : Macarca

 1. [isim] Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
  • "Gözünü soba ateşine dikip ne düşünüyorsun." (Halide Edip Adıvar)

SEMA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gök, gökyüzü, felek
  • "Burası ufukları geniş, seması bulutsuz, güneşi berrak bir yeşil saha idi." (Hüseyin Cahit Yalçın)

SÜRÇ

 1. [isim] Sürçme

SAFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bakınız sefa

SENT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Doların yüzde biri değerinde para birimi

SÜNE

 1. [isim] Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)

SOFA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
  • "Bir sabah kalktım, sofaya muhtar önde bütün köylü yığılmış." (Halide Edip Adıvar)

SIKI

 1. [sıfat] Dar
  • "Sıkı bir kemer."
  • "İşini sıkı tut."
  • "Seniha etrafını bu kadar sıkıya alan bu adamlardan hiç sıkılmıyor mu?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Sıkıya geldi mi borç etmekten çekinmez, sonra bu borçları ödemek için evinin eşyasını satar." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan
  • "Sıkı bir denk."
  • "Başkan son zamanlarda işleri sıkıya aldı."
 3. Zorlu, güçlü ve etkili
  • "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir." (Burhan Felek)
 4. Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan
  • "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 5. İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı
 6. Yoğun
  • "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim." (Atatürk)
 7. Cimri
 8. [zarf] Sıkıca, iyice
  • "Sıkı giyinmek."
 9. [isim] Disiplin
 10. [isim] Zorlayıcı durum
  • "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."
 11. [isim] Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü
  • "İlk sıkıyı babam attı." (Samim Kocagöz)
 12. Güçlü ve çabuk, hızlı
  • "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker." (Reşat Nuri Güntekin)

STİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üslup
 2. Tarz

SULH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Barış
  • "Yurtta sulh, cihanda sulh." (Atatürk)
  • "Yüz milyon lira alacaklıyken kırk milyon liraya sulh oldu."

SARA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, epilepsi, tutarak, tutarık, tutarga, yilbik

SOYA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kökeni Çin ve Japonya'ya uzanan, protein değeri bakımından zengin bir tür fasulye, soya fasulyesi (Soia hispida)
  • "Soya yağı. Soya unu."

SKEÇ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Genellikle radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun

SAAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
  • "Karabalçıklı çiftliği kasabadan sıkı yürüyüşlerle bir saat çeker." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "... herkes ona artık vaktini ibadete hasretmek zamanının geldiğini, daha doğrusu ahireti düşünmek saati çaldığını ima ediyordu." (Halide Edip Adıvar)
 2. Vakit, zaman
  • "Oyuncular meyus olmayarak gene saati geldiği vakit perdelerini açtılar." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Bir işin yapıldığı belli bir zaman
  • "Yemek saati."
  • "Kahvaltı saati. Uyku saati. Çalışma saati."
 4. Günün hangi anı olduğunu gösteren alet
  • "Kolundaki krom saate göz attı." (Refik Halit Karay)
 5. Sayaç
  • "Elektrik saati. Su saati."

SIĞA

 1. [isim] Kapasite

SEME

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Sersem, ahmak, alık

SEVİ

 1. [isim] Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk
  • "Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için." (Yunus Emre)

SAYI

 1. [isim] Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet
  • "Bir, beş, yüz, birer sayıdır."
  • "Sayı hesabıyla bir galibiyeti bile öpüp de başımıza koyacaktık." (Haldun Taner)
 2. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha
  • "Derginin son sayısında..."
  • "Alır mıydım? Sevinir miydim? Yoksa mızıkçılık eder, -Olmaz, sayım suyum yok... Siz birlik olup bana oyun ettiniz -mi derdim." (Haldun Taner)
 3. Bir spor karşılaşmasında karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini tespit eden nicelik

SIDK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Doğruluk, gerçeklik
  • "... adına en soylu dileklerde bulunduğumuz bu bağırgan, kaba ve düşüncesiz insan yığınından, o dakikada sıdkım sıyrılmaya yetti." (Atilla İlhan)
 2. İçten bağlılık

STAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
  • "Kız stajını bitirince kasabada bir diş muayenehanesi açacaktı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bir kimsenin, meslek bilgisini artırmak için bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak geçirdiği dönem

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü