Sonunda EL olan 407 kelime var. EL ile biten kelimeler listesini Kelimelik, Scrabble, Kelime Tahtası gibi kelime oyunlarında yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde EL olan kelimeler listesine ya da başında EL olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Bu bir hile değil, oyun oynarken yeni kelimeler öğrenebilmeniz için size bir yardımcıdır. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Gezegenbilimsel, Görüngübilimsel,

14 Harfli Kelimeler

Cemaziyülevvel, Hayvanbilimsel, Özyaşamöyküsel, Toplumbilimsel, Tümdengelimsel, Varlıkbilimsel, Yöntembilimsel,

13 Harfli Kelimeler

Anlambilimsel, Biçembilimsel, Biçimbilimsel, Bilgibilimsel, Böcekbilimsel, Budunbetimsel, Budunbilimsel, Çevrebilimsel, Dirimbilimsel, Evrenbilimsel, Görselişitsel, İnsanbilimsel, Konvansiyonel, Kökenbilimsel, Metalbilimsel, Nedenbilimsel, Nüfusbilimsel, Sosyokültürel, Tanrıbilimsel, Terimbilimsel, Yaşambilimsel, Yazıtbilimsel, Yıldızkarayel, Zamanbilimsel, Zamandizinsel,

12 Harfli Kelimeler

Aritmetiksel, Atombilimsel, Diferansiyel, Eğitbilimsel, Halkbilimsel, Kazıbilimsel, Kentbilimsel, Matematiksel, Rebiyülevvel, Teşrinievvel, Törebilimsel, Yapıbilimsel, Yaşamöyküsel,

11 Harfli Kelimeler

Beynelmilel, Bildirimsel, Bilgiliksel, Çekirdeksel, Dilbilimsel, Elektriksel, Eleştirisel, Endüstriyel, Entelektüel, Eşdepremsel, Fonksiyonel, Gelişigüzel, Gökbilimsel, Göstergesel, Homoseksüel, İçgözlemsel, İletişimsel, Kanunuevvel, Özeleştirel, Profesyonel, Ruhbilimsel, Ruhçözümsel, Sansasyonel, Sesbilgisel, Sesbilimsel, Silindirsel, Sindirimsel, Söylencesel, Söyleyişsel, Sözbilimsel, Sözdizimsel, Yerbilimsel, Yerölçümsel,

10 Harfli Kelimeler

Adbilimsel, Barparalel, Belirtisel, Bireşimsel, Darbımesel, Değişimsel, Deneyimsel, Didişimsel, Doğaötesel, Dönüşümsel, Düşüngüsel, Eşgüdümsel, Eytişimsel, Felsefesel, Geleneksel, Gelişimsel, Girişimsel, Göreneksel, Görüntüsel, İrrasyonel, İşbilimsel, İşleyimsel, İzdüşümsel, İzlenimsel, Kutupengel, Odyovizüel, Potansiyel, Strüktürel, Viyolonsel, Yönetimsel,

9 Harfli Kelimeler

Aksülamel, Bilinçsel, Biseksüel, Çembersel, Çevrimsel, Devrimsel, Dirençsel, Düşlemsel, Düzlemsel, Eğitimsel, Eleştirel, Espritüel, Fotomodel, İçeriksel, İçgüdüsel, İlineksel, İstençsel, Merkezsel, Metrdotel, Müstakbel, Söylemsel, Sözlüksel, Üretimsel, Yöntemsel,

8 Harfli Kelimeler

Abecesel, Bedensel, Belgesel, Belitsel, Betimsel, Beyinsel, Biçemsel, Biçimsel, Bilgisel, Bilimsel, Bilişsel, Bireysel, Birimsel, Bitkisel, Bölgesel, Bölümsel, Bütünsel, Cebirsel, Çevresel, Çizgesel, Çizgisel, Çözümsel, Dairesel, Deneysel, Devimsel, Deyimsel, Diriksel, Dirimsel, Dizgesel, Dönemsel, Dönencel, Dürtüsel, Düşüncel, Düşünsel, Düzgüsel, Eksensel, Enlemsel, Eşcinsel, Eşleksel, Evrensel, Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

Akçayel, Akvarel, Beşamel, Büyüsel, Çizisel, Desibel, Diyalel, Dizisel, Edimsel, Edinsel, Eğitsel, Eğrisel, Ekinsel, Ereksel, Eşeysel, Ezgisel, Fotosel, Güdüsel, Helisel, İlkesel, İmgesel, İşitsel, Kabayel, Kalomel, Karamel, Karayel, Kentsel, Kişisel, Küresel, Muaccel, Muaddel, Muallel, Müeccel, Natürel, Öyküsel, Özütsel, Paralel, Seksüel, Şiirsel, Töresel, Devamını Görüntüle

6 Harfli Kelimeler

Aktüel, Anofel, Bitkel, Cengel, Cetvel, Cinsel, Çekmel, Çevrel, Dantel, Dilsel, Dinsel, Dişsel, Döngel, Düşsel, Epitel, Flanel, Formel, Gelgel, Genzel, Gerdel, Göksel, Gölsel, Görsel, Güncel, Heykel, İlksel, Kartel, Kengel, Köksel, Mahfel, Muhtel, Mücmel, Mühmel, Nesnel, Öğesel, Parsel, Pastel, Pergel, Putrel, Telsel, Devamını Görüntüle

5 Harfli Kelimeler

Akyel, Bedel, Biyel, Cebel, Çekel, Çepel, Çökel, Dikel, Dizel, Dönel, Düvel, Echel, Engel, Entel, Evsel, Evvel, Gazel, Genel, Göbel, Gövel, Gürel, Güzel, Halel, Hamel, Hezel, İçsel, İlkel, İmsel, Lamel, Mehel, Mesel, Misel, Model, Motel, Nicel, Nikel, Nipel, Nitel, Öncel, Önsel, Devamını Görüntüle

4 Harfli Kelimeler

Agel, Amel, Apel, Ecel, Emel, Ezel, Noel, Otel, Önel, Özel, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Bel, Jel, Kel, Sel, Tel, Yel,

2 Harfli Kelimeler

El,


Kelime bulma makinesi

E L Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

El, Le,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.


Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GELİŞİGÜZEL


1 . Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lalettayin.
2 . zarf Üstünkörü: "Eski dansları mektepte, yenilerini de bir iki arkadaşının evinde gelişigüzel öğrendiğini anlattı."- P. Safa.

RİMEL

Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara: "Nihayet kirpiklerine de birer fırça rimel dokundurdu, onları da dikleştirdi."- P. Safa.

GERDEL


1 . Süt vb. şeyler koymaya, hayvanlara yem vermeye yarayan kova biçiminde tahta veya deriden kap.
2 . denizcilik Gemilerde temizlik işlerinde kullanılan, saç veya pirinç çemberli tahta kova.

MUHTEMEL

Gerçekleşmesi de gerçekleşmemesi de ihtimal dâhilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün: "Bir insan için güzel olanın, daha birçok insan için de güzel olması pek muhtemeldir."- N. Ataç.

MÜSTAKBEL

İleri bir tarihte beklenen, gelecek: "Nasfet ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türkiye'nin müstakbel çocukları, bunu, bir an hatırdan çıkarmamalıdırlar."- Atatürk.

PROFESYONEL


1 . Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse), amatör karşıtı: "Gümrükte, profesyonel kaçakçı imişiz gibi bavullarımızı didik didik aradılar."- H. Taner.
2 . mecaz Meraklı, hevesli.

PASTEL


1 . Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi: "Duvarda Nadir'in pastelle yapılmış çerçevesiz bir portresi."- P. Safa.
2 . Böyle kalemlerle yapılan resim.
3 . sıfat Soluk (renk).

ENTEL


1 . Entelektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış (kimse).
2 . isim, mecaz Sahte aydın: "Gençlerin bazıları entellerle birlikte olmaktan gurur duyduklarını söylüyorlar."- T. Uyar.

EDİMSEL

Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarımlı karşıtı: "Bir mermer kütlesinde bir heykel ancak tasarılı olarak vardır, o mermer işlendikçe heykel edimsel bir varlık kazanır."- .

KİŞİSEL

Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zatî: "Kimse ... kişisel çıkar yahut nüfuz sağlamak amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez..."- Anayasa.

OTEL

Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence vb. hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme: "Beyoğlu civarında bir otelde yatmıştım."- S. F. Abasıyanık.

TİKEL


1 . Kısmi: "Bizim sinemamıza getirdiği özel, tikel duyarlığın sanki ayırtında bile değildi."- S. İleri.
2 . felsefe Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan, cüzi, tümel karşıtı.

ÖNCEL


1 . Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, eslaf, ardıl karşıtı.
2 . Önceden yaşamış olanlar.
3 . mantık Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler.

PERSONEL


1 . Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü.
2 . Devlet ve diğer kamu kuruluşlarında çalışan, etkinliğe çeşitli görevleriyle katılan gerçek kişiler.

BELGESEL


1 . Belge niteliği taşıyan, dokümanter: "Televizyon spikeri bu belgesel yayın boyunca hayli vaaz verdi."- H. Taner.
2 . isim Belge niteliği taşıyan film veya televizyon programı.

NESNEL


1 . Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı.
2 . mecaz Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, afaki, objektif.
3 . felsefe Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif.

NİKEL

Atom numarası 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,
9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenebilen ve kolayca tel durumuna getirilebilen bir element (simgesi Ni).

EVRENSEL


1 . Evrenle ilgili.
2 . Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal: "Çağımızın evrensel bir yaşantısıdır yalnızlık, çünkü bütün insanlar yalnızdır."- S. Hilav.
3 . Dünya ölçüsünde, dünya çapında.

DİFERANSİYEL


1 . Dönemeçlerde otomobilin iki arka tekerleğinin ayrı hızla dönmesini sağlayan bir dişli aygıt.
2 . matematik Özellikle fonksiyonların değişmeleriyle ilgili matematik dalı.

DANTEL

Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene: "Gözlerini açıp Maviş Hanımı elinde tığ, pencerenin önüne oturmuş, sabırla dantel örüyor görmüyor mu?"- A. İlhan.