Sevinçten Uçmak

  1. çok sevinmek
    • "Yaşama sevinci her şeyin yerini tutar." (Refik Halit Karay)
    • "Şu mendilini burnuna tutmuş, sevinç yaşları döken hanım herhâlde gelinin anası olacaktı." (Haldun Taner)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz: