İktidarsızlaşma

  1. [isim] İktidarsızlaşmak durumu

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

İktidarsızlaşma kelimesi baş harfi i son harfi a olan bir kelime.Başında i sonunda a olan kelimenin birinci harfi i , ikinci harfi k , üçüncü harfi t , dördüncü harfi i , beşinci harfi d , altıncı harfi a , yedinci harfi r , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi z , onbirinci harfi l , onikinci harfi a , onüçüncü harfi ş , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a . Başı i sonu a olan 15 harfli kelime.