İçinde ncı olan 186 kelime var. İçerisinde NCI bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ncı olan kelimeler listesine ya da Sonu ncı ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

YABANCILAŞTIRMA

14 Harfli Kelimeler

İNSANCILLAŞMAK

13 Harfli Kelimeler

AMERİKANCILIK, BAŞKEMANCILIK, BORAZANCIBAŞI, DETERJANCILIK, DOĞUŞTANCILIK, İNSANCILLAŞMA, PANSUMANCILIK, SAHTİYANCILIK, YABANCILAŞMAK

12 Harfli Kelimeler

BORAZANCILIK, MINCIKLANMAK, YABANCILAMAK, YABANCILAŞMA, YARADANCILIK

11 Harfli Kelimeler

BOSTANCILIK, DALYANCILIK, DESTANCILIK, DÜKKANCILIK, HARMANCILIK, HAYVANCILIK, İNSANCILLIK, KATRANCILIK, KÜLHANCILIK, MEYDANCILIK, MINCIKLAMAK, MINCIKLANMA, SANCILANMAK, SLOGANCILIK, SÜBYANCILIK, ŞAHMERDANCI, ŞAMDANCILIK, TAVŞANCILIK, TIRPANCILIK, TOPTANCILIK, YABANCILAMA, YABANCILLIK, YALANCIKTAN, YORGANCILIK, ZIPKINCILIK

10 Harfli Kelimeler

ALMANCILIK, ALTINCILIK, ALTMIŞINCI, AŞKINCILIK, AYRANCILIK, BAŞKEMANCI, DALANCILIK, DETERJANCI, DOĞANCILIK, DOKSANINCI, FIRINCILIK, İSYANCILIK, KAZANCILIK, KEMANCILIK, KOÇANCILIK, KOLANCILIK, KOVANCILAR, MANCINIKÇI, MEYANCILIK, MINCIKLAMA, NALINCILIK, NİŞANCILIK, OĞLANCILIK, ORMANCILIK, PANSUMANCI, ROMANCILIK, SAHTİYANCI, SANCILANMA, SOĞANCILIK, TALANCILIK, TURANCILIK, URGANCILIK, YABANCILIK, YALANCILIK, YAYINCILIK, YAZINCILIK

9 Harfli Kelimeler

AKINCILAR, AKINCILIK, BORAZANCI, FALANINCI, HARMANCIK, HAYVANCIK, HAYVANCIL, İLANCILIK, İNANCILIK, KALKANCIK, KANCIKLIK, MEYDANCIK, PLANCILIK, TAVŞANCIL

8 Harfli Kelimeler

AVADANCI, AYDINCIK, BASKINCI, BİRYANCI, BOSTANCI, ÇANCILIK, DALYANCI, DESTANCI, DİZAYNCI, DÜKKANCI, FİDANCIK, FİNCANCI, HANCILIK, HARMANCI, İNSANCIL, KADINCIK, KADINCIL, KAFTANCI, KALÇINCI, KANCIKÇA, KARINCIK, KATRANCI, KERVANCI, KIRKINCI, KÜLHANCI, MANCINIK, MERCANCI, MEYDANCI, MINCIRIK, OĞLANCIK, OSMANCIK, SALGINCI, SANCIMAK, SANCISIZ, SLOGANCI, SOĞANCIK, SÜBYANCI, ŞAMDANCI, TAVŞANCI, TIRPANCI Devamını Görüntüle

7 Harfli Kelimeler

ALMANCI, ALTINCI, AYANCIK, AYRANCI, DALANCI, DOĞANCI, FIRINCI, İDMANCI, İNSANCI, İSYANCI, KAÇINCI, KAPANCI, KAZANCI, KEMANCI, KOÇANCI, KOLANCI, MAYINCI, MEKANCI, MEYANCI, NALINCI, NİŞANCI, OĞLANCI, ORMANCI, ROMANCI, SANCILI, SANCIMA, SOĞANCI, TALANCI, TURANCI, URGANCI, YABANCI, YALANCI, YAYINCI, YAZINCI, YILANCI

6 Harfli Kelimeler

AKINCI, CINCIK, EZANCI, KANCIK, KANCIL, MINCIK, PLANCI

5 Harfli Kelimeler

ÇANCI, HANCI, SANCI, YANCI


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YABANCILAŞTIRMA

 1. [isim] Yabancılaştırmak işi

İNSANCILLAŞMAK

 1. [nsz] İnsancıl duruma gelmek

DOĞUŞTANCILIK

 1. [isim] Herhangi bir canlı türünün yapısal ve görevsel gelişiminde yaşantı, öğrenme vb. edinilmiş faktörlere değil, kalıtımla ilgili olanlara ağırlık ve öncelik veren görüş, fıtriye, nativizm

YABANCILAŞMAK

 1. [nsz] Tanımaz, bilmez duruma gelmek, yabancı olmak, bigâne düşmek
 2. Alışamamak, yadırgamak, yabancılık çekmek
  • "Ses Sevim'in sesi fakat kalınlaşmış, tıkanmış, yabancılaşmış bir ses." (Reşat Nuri Güntekin)

DETERJANCILIK

 1. [isim] Deterjancının işi veya mesleği

AMERİKANCILIK
...
BORAZANCIBAŞI

 1. [isim] Birçok borazancının başı olan borazancı
  • "Borazancıbaşı, borazancıbaşı / Akşamları batan güne karşı / Çaldığınız İstiklal Marşı." (Cahit Sıtkı Tarancı)

SAHTİYANCILIK

 1. [isim] Sahtiyancının işi veya mesleği

İNSANCILLAŞMA

 1. [isim] İnsancıllaşmak işi

PANSUMANCILIK

 1. [isim] Pansuman yapma işi

BAŞKEMANCILIK

 1. [isim] Başkemancı olma durumu
 2. Başkemancının görevi

YABANCILAŞMA

 1. [isim] Yabancılaşmak işi
 2. Belli tarihsel şartlarda insan ve toplum etkinlikleri ürünlerinin, bu etkinliklerden bağımsız ve bunlara egemen olan ögelerin değişik biçimde kavranması

MINCIKLANMAK

 1. [nsz] Mıncıklama işi yapılmak veya mıncıklama işine konu olmak

YABANCILAMAK

 1. [-i] Yabancı gibi görmek, kendinden saymamak, yadırgamak

YARADANCILIK
...
BORAZANCILIK

 1. [isim] Borazancının işi

MINCIKLANMA

 1. [isim] Mıncıklanmak işi

HAYVANCILIK

 1. [isim] Evcil hayvanlara bakma ve yetiştirme işi

SÜBYANCILIK

 1. [isim] Sübyancı olma durumu

ŞAMDANCILIK

 1. [isim] Şamdancının işi veya mesleği

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü