İçinde işleme olan 22 kelime var. İçerisinde İŞLEME bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında işleme olan kelimeler listesine ya da Sonu işleme ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

MENEVİŞLEMEK

11 Harfli Kelimeler

İŞLEMECİLİK, MENEVİŞLEME

10 Harfli Kelimeler

ÇİRİŞLEMEK, GENİŞLEMEK, KİRİŞLEMEK

9 Harfli Kelimeler

AFİŞLEMEK, ÇİRİŞLEME, GENİŞLEME, KEŞİŞLEME, KİRİŞLEME

8 Harfli Kelimeler

AFİŞLEME, DİŞLEMEK, FİŞLEMEK, İŞLEMECİ, İŞLEMELİ, ŞİŞLEMEK

7 Harfli Kelimeler

DİŞLEME, FİŞLEME, İŞLEMEK, ŞİŞLEME

6 Harfli Kelimeler

İŞLEME


Kelime bulma makinesi

E E L M İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

EŞİLME, İŞLEME

5 Harfli Kelimeler

EŞLEM, İŞEME, İŞLEM, MELEŞ, ŞİLEM

4 Harfli Kelimeler

ELEM, ELİM, EMEL, EMİŞ, EŞLİ, EŞME, İLME, LİME, MEŞE, ŞİLE

3 Harfli Kelimeler

İLE, LEŞ, LİM, MİL, ŞEM

2 Harfli Kelimeler

EL, EM, EŞ, İL, İM, İŞ, LE, ME, Mİ, ŞE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

MENEVİŞLEMEK

 1. [-i] Bir yüzeyde renk dalgalanmaları oluşturmak

MENEVİŞLEME

 1. [isim] Menevişlemek işi

İŞLEMECİLİK

 1. [isim] İşlemecinin işi

GENİŞLEMEK

 1. [nsz] Geniş duruma gelmek, büyümek
 2. Bollaşmak
 3. Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
  • "Ahali dar parmaklıklardan kurtulur kurtulmaz, yelpaze gibi açılıp genişleyerek dağılıyorlardı." (Peyami Safa)
 4. Yaygın duruma gelmek
  • "Ünü, ölümünden sonra daha da genişlemişti."

KİRİŞLEMEK

 1. [-i] Kirişi çekip germek
 2. Kiriş olarak kullanılan keresteyi döşemek

ÇİRİŞLEMEK

 1. [-i] Çiriş sürmek

KEŞİŞLEME

 1. [isim] Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
 2. Pusulada güneydoğuyu gösteren yön

KİRİŞLEME

 1. [isim] Kirişlemek işi
 2. Ahşap döşemelerde yaklaşık 50 cm ara ile kirişler koyma
 3. [zarf] Çapraz olarak, kılıçlama

ÇİRİŞLEME

 1. [isim] Çirişlemek işi

AFİŞLEMEK

 1. [-i] Afiş asıp duyurmak
 2. Nitelemek, göstermek
  • "Olayı yenilik diye afişledi."

GENİŞLEME

 1. [isim] Genişlemek işi

FİŞLEMEK

 1. [-i] Fiş üzerine yazmak
 2. Bir işle ilgili konuda fiş açmak
 3. Güvenlik kuruluşu, bir kişi hakkında dosya açmak

İŞLEMELİ

 1. [sıfat] Üstünde işlemeler bulunan
  • "Çekiştikleri şey işlemeli bir kitap açacağı." (Tarık Buğra)

AFİŞLEME

 1. [isim] Afiş asma işi, afişlemek işi

DİŞLEMEK

 1. [-i] Bir şeyin bir parçasını ısırmak veya koparmak
  • "Bu elmayı kim dişledi?"
 2. Çiğnemek
  • "Ağızlarına attıkları üzüm tanelerini dişleyip ilk yudumları içtikten sonra birbirlerine baktılar." (Tarık Buğra)

İŞLEMECİ

 1. [isim] Elle oyma, nakış vb. yapan kimse

ŞİŞLEMEK

 1. [-i] Birine veya bir şeye şiş saplamak, şiş batırmak
 2. Kama, çakı vb. bir araçla yaralamak

FİŞLEME

 1. [isim] Fişlemek işi

İŞLEMEK

 1. [-i] Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek
 2. [nsz] İnce ve süslü şeyler yapmak, nakışlamak
  • "Para için işlemediğini iddia eden bu fakir ihtiyar, şüphesiz, sanatının âşığıydı." (Memduh Şevket Esendal)
 3. [-e] İçine girmek, etkilemek, nüfuz etmek
  • "O uzun ve derin bakış genç adamın ta yüreğine kadar işlemişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. [nsz] İyi çalışmak, müşterisi bol olmak
 5. Durağan durumdan hareketli duruma geçmek, çalışmak
 6. Herhangi bir konuyu ele alarak incelemek, öğretmek
 7. Düşüncelerini herhangi birine etki yaparak benimsetmek
  • "Ali Rıza Bey bu ilk çocuğu ile, bir çiçek meraklısı, bahçesiyle oynar gibi oynamış, onu ancak kendi hayalinde yaşayan mükemmel insan maddelerine göre işlemişti." (Reşat Nuri Güntekin)
 8. [-den] İşlek, etkin durumda olmak
  • "Lütfügiller büyücek bahçelerinin ana yola açılan kapısından işlerlerdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 9. [nsz] Çıban, olgunlaşma yolunda olmak
 10. [nsz] Yara, kapanmamak
 11. [nsz] Gidip gelmek
  • "Şimdi otomobillerin, otobüslerin işledikleri asfalt caddeden bir zamanlar ne kervan ne insan geçerdi." (Sermet Muhtar Alus)
 12. Hesapları, kayıtları düzenli olarak tutmak veya gereken yere aktarmak
  • "Tayın çizelgelerini düzenliyorum, ambar defterini işliyorum." (Erhan Bener)
 13. Herhangi bir ürünü satışa sunulmadan önce birtakım işlemlerden geçirmek

ŞİŞLEME

 1. [isim] Şişlemek işi
  • "Ondan sonra kâh baldırından, kâh omuzundan adam şişleme devam etmişti." (Sait Faik Abasıyanık)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü