İçinde dıl olan 16 kelime var. İçerisinde DIL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında dıl olan kelimeler listesine ya da Sonu dıl ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

YARADILIŞTAN

11 Harfli Kelimeler

YARADILIŞLI

10 Harfli Kelimeler

CADILAŞMAK, KARYAĞDILI

9 Harfli Kelimeler

CADILAŞMA, YARADILIŞ

8 Harfli Kelimeler

ALINDILI, ARDILLIK, ARDILMAK

7 Harfli Kelimeler

ARDILMA, CADILIK, DADILIK, KADILIK

5 Harfli Kelimeler

ARDIL, DILAK

4 Harfli Kelimeler

ADIL


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

YARADILIŞTAN

 1. [zarf] Doğumla beraber, yaradılıştan beri, doğuştan, kudretten, fıtraten
  • "Kumandan yaradılıştan yumuşak adam. Zorla suratsızlık olmuyor." (Memduh Şevket Esendal)

YARADILIŞLI

 1. [sıfat] Doğuştan vücut ve ruh özelliklerinin tümünü üzerinde taşıyan
  • "Bütün hassas insanlar gibi çok alıngan yaradılışlı idi." (Haldun Taner)

KARYAĞDILI

 1. [sıfat] Üstünde beyaz benekler bulunan
  • "Sırtında İngiliz kumaşından karyağdılı mükemmel bir elbise." (Refik Halit Karay)

CADILAŞMAK

 1. [nsz] Kadın huysuzlaşmak
 2. Bitki bakımsızlıktan yabanileşmek
  • "Yer yer cadılaşmış üzüm kütükleri." (Memduh Şevket Esendal)

YARADILIŞ

 1. [isim] Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet, cibilliyet
  • "Yaradılışı gereği çapraşık olmayan durumları severdi o." (Atilla İlhan)
 2. Bir şeyin yaratılırken kazanmış olduğu özellikler bakımından durumu, fıtrat, hilkat
  • "Yılan kendini korumakta görünüyorsa bu, atlayıp kuşu tutmaya yaradılışının elverişli olmamasından." (Memduh Şevket Esendal)

CADILAŞMA

 1. [isim] Cadılaşmak işi

ARDILLIK

 1. [isim] Ardıl olma durumu

ARDILMAK

 1. [-e] Birisinin sırtına asılmak
 2. Sataşmak, çatmak
 3. Musallat olmak, asılmak, takılmak

ALINDILI

 1. [sıfat] Postaya ek ücret ödenerek alındı karşılığında verilen ve alıcısına ulaştırılması üstlenilmiş olan (mektup, paket vb.), taahhütlü

CADILIK

 1. [isim] Cadıya yakışır davranış, huysuzluk
  • "Sizin cadılığınızın fitnesi dünyaya şimdiye kadar gelmemiştir." (Salâh Birsel)

ARDILMA

 1. [isim] Ardılmak işi

KADILIK

 1. [isim] Kadı olma durumu veya kadının görevi
 2. Bir kadının davalarına baktığı il sınırları içindeki bölge
  • "Galata kadılığı."

DADILIK

 1. [isim] Dadı olma durumu veya dadının yaptığı iş
  • "Elli yaşlarında bir adam, konaklarda dadılık eden bir kadının erkeğidir." (Memduh Şevket Esendal)

DILAK

 1. [isim] Bızır, klitoris

ARDIL

 1. [isim] Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, arda, halef
 2. Bir çıkarımda varılan sonuç

ADIL

 1. [isim] Zamir

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü