İçinde V olan 6 harfli 450 kelime var. İçerisinde V harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında V harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu V harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇAVDIR
...
YALVAÇ

 1. [isim] Peygamber
  • "Kendini her şeyi önceden görmüş, biraz ermiş, biraz aziz, biraz yalvaç gibi hissediyor." (Murathan Mungan)

ZEVKLİ

 1. [sıfat] Beğenilen, hoşa giden
  • "Bütün vücudumda zevkli ürpermelerle titriyordum." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Askerlik bana idman ve gezinti gibi kolay ve zevkli geldi." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Beğenisi olan (kimse)

ÖVÜLÜŞ

 1. [isim] Övülme işi veya biçimi

VERİCİ

 1. [isim] Veren, verme yanlısı kimse
  • "Cahilden kral olur ama tarihe vesika verici olmaz." (Aka Gündüz)
 2. Çıkar gözetmeksizin her türlü yardımı yapan, esirgemeyen kimse
 3. Elektromanyetik dalgalar yardımıyla işaret, ses ve görüntü iletmeye yarayan cihazların genel adı
  • "Anten olursa verici istasyonları da kurulabilir." (Falih Rıfkı Atay)
 4. Başkasına aktarılmak üzere kan, doku veya organ veren kimse, donör

LEVENT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
  • "Kıyıdaki barakadan bizim leventler birer birer çıkıp denize dalarlardı." (Cahit Uçuk)
 2. [sıfat] Uzun
  • "Kuvvetle büyüyen levent kavaklardan başlar; sırasıyla meşe, ayva, köknar ve çamlarla biterdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 3. Boylu boslu, yakışıklı (kimse)

RAVENT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)

VAHŞET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yabani, vahşi olma durumu
 2. Korku, ürküntü
 3. Issızlık, yalnızlık

CEVİZİ
...
EVİNLİ

 1. [sıfat] Özlü ve dolgun (tohum)

VATANİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Yurtsal
  • "Hepimizin el birliğiyle ve samimiyetle çalışmamız vatani bir vazifedir." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SAVRUK

 1. [sıfat] Aklını işine vermeyen, dikkatsiz
  • "Tavırları şiir gibi ahenktar olan Leyla, ev hayatında ne kadar savruk, güler yüzü ne kadar abustu." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Yersiz para harcayan, tutumsuz
 3. Düzensiz, dağınık
  • "Savruk bir çalışma."

TEŞVİK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İsteklendirme, özendirme
  • "O vakitler, bu kadarcık ümit ve teşvik, bizi heyecanlandırmaya yeterdi." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Kasketi yıpranmış bir ihtiyar programı övüyor, halkı teşvik ediyordu." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bir kimseyi kötü bir iş yapması için kışkırtma

VATVAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dağ kırlangıcı
 2. Yarasa

SEMAVİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gökle ilgili, göğe ilişkin
  • "Eski hayatımızda takvim semavi bir şeydi." (Hasan Âli Yücel)

AVANOS
...
KUVARS

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Billurlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü

SAZEVİ

 1. [isim] Her türlü müzik aleti yapılan ve satılan yer
 2. Sazlı sözlü eğlence yeri

TAVZİF

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Vazifelendirme, görevlendirme, iş verme

VİNTER

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Ağaç çemberler üzerine örülmüş torba biçimindeki balık ağı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü