İçinde V olan 6 harfli 450 kelime var. İçerisinde V harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında V harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu V harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KIRNAV

 1. [isim] Çiftleşmek isteyen dişi kedi

HEVENK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bir ipe, bir çubuğa geçirilmiş, dizilmiş veya birbirine bağlanmış yaş meyve ve sebze bağı
  • "Tavanda hevenk hevenk üzümler, elmalar, armutlar, ayvalar sarkıyordu." (Sait Faik Abasıyanık)

ÖLÜEVİ

 1. [isim] Bir yakını ölmüş olan aile

GÜVEYİ

 1. [isim] Damat
  • "Güveyi girdiğinin ertesi günü askere çağrıldı."

KAVŞAK

 1. [isim] Yol vb. uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
 2. Bir ırmağın denize veya başka bir ırmağa döküldüğü, kavuştuğu yer, munsap

MEVSİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
  • "Bütün bir mevsim vur patlasın çal oynasın, eğlenildi." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bazı atmosfer olaylarının en çok belirdikleri zaman
  • "Yağmur mevsimi. Fırtına mevsimi."
 3. Herhangi bir ekimin yapıldığı veya bir ürünün yetiştiği dönem
  • "Kütahya'ya bir kiraz ve Bursa'ya bir şeftali mevsiminde gitmiştim." (Aka Gündüz)
 4. Herhangi bir şeyin etkinlik dönemi, sezon
  • "Tiyatro mevsimi."
 5. Yaşam bölümü
  • "Yaşamın kış mevsimi yaşlılıktır."

SAYVAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Güneşten, yağmurdan korunmak için veya süs olarak bir şeyin üzerine çekilen dam saçağı gibi düz veya eğimli örtü
  • "Saçak sayvanı. Perde sayvanı. Eteklik sayvanı. Karyola sayvanı."
 2. Evlere bitişik, önü açık, direkler üzerine oturtulmuş, üzeri örtülü yer
 3. Kulak kepçesi
  • "Amma nasıl çocuk ... vücut tüylü, kulağın sayvanı yok." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

AVUNMA

 1. [isim] Avunmak işi, teselli

İŞVELİ

 1. [sıfat] Nazlı, cilveli, edalı, şivekâr
  • "Utangaç ve arzulu, tedirgin ve işveli, yorganı hızla açarak kaydı altına." (Çetin Altan)

SAVMAK

 1. [-i] İstenmeyen birini yanından uzaklaştırmak
  • "Böylece Arif Ağayı başımızdan savar ve sizinle bir mehtap gezintisi yaparız." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. [-i] Sıkıcı bir durumu geçirmek, atlatmak, savuşturmak, defetmek
  • "Kendini unutturmak ve bu ziyareti kazasız, belasız savmaktan başka bir düşüncesi bulunmayan bizim kaymakam..." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Geçirmek
 4. Vakti geçmek
  • "Vazodaki çiçekler savmış, yenilemeli."
 5. [nsz] İşleyip geçmek, etki etmek
  • "Soğuk içime savdı."

VESAİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Diğer
  • "Banyo, tuvalet, vesair kısımlar, o ne temizlik, o ne genişlik, insanın yüzüne gülen o ne ferahlıktı." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

AVİSTO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Ödenmesi gereken poliçelere yazılan ve "görüldüğünde" anlamına gelen bir terim

VETİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Süreç

FLAVTA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Flüt

İVEĞEN

 1. [sıfat] Aceleci
  • "Ben, dedim, iveğen değilim, düşünmekten de korkmam." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Çabuk ilerleyen, akut
  • "İveğen hastalık."

MEVLİT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi
 2. Bu mesnevinin okunduğu dinî tören
  • "Daha mevlit bitmeden dört aydır yağmayan yağmur dışarısını sel içinde bıraktı." (Ömer Seyfettin)
 3. Doğma, doğum
 4. Doğum yeri, insanın doğduğu yer

NEVALE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
  • "Halk, sırtlarında heybeleri, ellerinde nevale sepetleriyle vapura girdi." (Yahya Kemal Beyatlı)
  • "Elinde yiyecek paketleriyle evin nevalesini düzmüş, geri dönüyor." (Refik Halit Karay)

VERESE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Mirasçılar

NEVTON

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Uluslararası birim sisteminde, kütlesi 1 kg olan cisme saniye karede 1 m'lik bir ivme veren güç birimi

OVOGON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Su yosunu, mantar gibi ilkel bitkilerde dişi cinslik hücresi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü