İçinde S olan 6 harfli 1252 kelime var. İçerisinde S harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında S harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ALYANS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Nişan yüzüğü

KONSOL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Duvar kenarına yerleştirilen, üstüne ayna ve başka süs eşyası konulan, çekmeceli mobilya
  • "Mektupları götürmüş konsolun üzerine koyuyordu." (Tarık Buğra)
 2. Yalnız bir yanındaki dayanak tarafından taşınan, diğer bölümleri boşlukta olan yatay yapı ögesi
  • "Konsol kiriş."

SADİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sadistlik

SAGUCU

 1. [isim] Ağıtçı

SASIMA

 1. [isim] Sasımak işi, tefessüh

SEPİCİ

 1. [isim] Sepi işini yapan kimse, tabak (II), debbağ

SİRKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Çalma, hırsızlık

UPUSLU

 1. Çok uslu
  • "Yepyeni, ... belden büzmeli dört peşli elbisesi içinde Nina upusludur." (Refik Halit Karay)

DOKSAN

 1. [isim] Seksen dokuzdan sonra gelen sayının adı
 2. Bu sayıyı gösteren 90, XC rakamlarının adı
 3. [sıfat] Dokuz kere on, seksen dokuzdan bir artık

MEVSİM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
  • "Bütün bir mevsim vur patlasın çal oynasın, eğlenildi." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bazı atmosfer olaylarının en çok belirdikleri zaman
  • "Yağmur mevsimi. Fırtına mevsimi."
 3. Herhangi bir ekimin yapıldığı veya bir ürünün yetiştiği dönem
  • "Kütahya'ya bir kiraz ve Bursa'ya bir şeftali mevsiminde gitmiştim." (Aka Gündüz)
 4. Herhangi bir şeyin etkinlik dönemi, sezon
  • "Tiyatro mevsimi."
 5. Yaşam bölümü
  • "Yaşamın kış mevsimi yaşlılıktır."

SERBAZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Yürekli, yiğit, korkusuz olan (kimse)

KISMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tanrı'nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
  • "Şimdi genç değil, şöyle kırkını, kırk beşini aşmış, efendiden, ağırbaşlı bir kısmet bekliyor." (Haldun Taner)
  • "Zavallı kızın kısmeti çıkmış, kendine sormadan, danışmadan hemen vermişler." (Ömer Seyfettin)
  • "Kısmet olursa bunları bu yeni yılda göreceğiz." (Haldun Taner)
  • "Çöp tenekeleri modernleşip metal sandıklara dönüşünce bu zavallıların çöp tenekelerinden de kısmeti kesildi." (Aydın Boysan)
 2. Evlenme talihi
  • "Aslında kendi de şimdiye kadar bütün kısmetleri tepti." (Halide Edip Adıvar)
 3. Olayların kötü sonuçlarını tevekkülle karşılama durumu
 4. Talih, kader, şans
 5. [ünlem] "Şimdiden belli değil, ya olur ya olmaz" anlamlarında bir seslenme sözü
  • "Yarın gelecek misiniz? -Kısmet!"

MAHSUL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ürün
 2. Verim
 3. Ortaya çıkan, elde edilen şey
  • "Her yeni âlem bir eski kıyametin mahsulü değil midir?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

REOSTA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, dimmer

TEMSİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birinin veya bir topluluğun adına davranma
 2. Belirgin özellikleri ile yansıtma, sembolü olma, simgeleme
  • "Ayağa kalktı, ezberlediği bir sahneyi temsil etti." (Peyami Safa)
 3. Sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, oyun
  • "Çarşamba akşamı Tepebaşı'nda bir temsil verdim." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Sizin temsil ettiğiniz zümre bu sahada belli başlı bir rol oynayacak kudrette değildir." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. [edat] Söz gelişi
 5. Özümleme

İPSALA
...
MASTER

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bakınız yüksek lisans
 2. Bakınız temel, esas

MESAME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gözenek

PÖRSÜK

 1. [sıfat] Gevşeyip sarkmış, yıpranmış
  • "Beni yanımdaki pörsük, sarışın yüze bağlayan başka ortak hatıralar da var." (Halide Edip Adıvar)

RUSTAİ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Köylü
  • "Fakat artık korunun rustai perisinden eser görmüyorum." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü