İçinde S olan 6 harfli 1252 kelime var. İçerisinde S harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında S harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAYSAL

 1. [sıfat] Huzur ve refah içinde olan

DİSKUR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Söylev, nutuk
  • "Adayın etnoloji kürsüsüne layık olmadığına dair bir diskur geçer." (Haldun Taner)

LİSELİ

 1. Lise okuyan (öğrenci)
  • "Kadın liseli bir öğrenci, adam delikanlı..." (Çetin Altan)

SIZGIT

 1. [isim] Kavrulmuş et, kavurma

SOLHAN
...
SOVYET
...
TÜYSÜZ

 1. [sıfat] Tüyü olmayan
  • "Tüysüz kollarında bir adale hareketi görülüyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Henüz bıyığı, sakalı çıkmamış

YÜNSÜZ

 1. [sıfat] Yünü olmayan

ALAYSI

 1. [sıfat] Alayı andıran, alaya benzeyen, alay gibi

BİRİSİ

 1. [zamir] Herhangi bir kimse
  • "Birisi sezecek olsa kim bilir ne dedikodular çıkarılırdı." (Erhan Bener)

ESATİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji
  • "Kafamı rüya ve esatirden temizlemek, istiklallerin en güç elde edileni olan fikir istiklaline erişmek için değil mi?" (Reşat Nuri Güntekin)

SERİAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Çabucak

SESSİZ

 1. [sıfat] Sesi olmayan, ses çıkarmayan
 2. Ses, gürültü çıkarmadan yapılan
  • "Sessiz çalışma."
 3. Az konuşan, suskun
 4. Yumuşak huylu, kendi hâlinde ve sakin (kimse)
  • "Kız kardeşi Deniz Yolları levazımında çalışan sessiz bir adamla evlidir." (Memduh Şevket Esendal)
 5. [zarf] Ses ve gürültü çıkarmadan
 6. [isim] Ünsüz

SIVALI

 1. [sıfat] Sıva vurulmuş, sıva sürülmüş
  • "Sıvalı duvar."
 2. Sıvar gibi bulaşmış, sıvanmış

LUSAKA
...
BURSLU

 1. [sıfat] Burs alan, bursu olan

İSTİVA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birden çok şeyin birbirine eşit ve denk olması

SANÇMA

 1. [isim] Sançmak işi

SARBAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Deveci

SEDALI

 1. [sıfat] Ötümlü

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü