İçinde S olan 13 harfli 461 kelime var. İçerisinde S harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında S harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu S harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

SİGORTALANMAK

 1. [nsz] Sigorta bağlanılmış olmak

İNDİVİDÜALİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bireyci

REPRODÜKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aynısını yapma, tıpkısını meydana getirme

STANDARTLAŞMA

 1. [isim] Standartlaşmak işi veya durumu

ÇAYIRMELİKESİ

 1. [isim] Keçisakalı

İNKİSARIHAYAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Beklediğini, umduğunu bulamamaktan doğan düş kırıklığı, hayal kırıklığı
  • "Eyvah, benim külüstür çiftliği, Avrupa çiftlikleri gibi bir şey zannetmiş... İnkisarıhayale uğrayacak." (Reşat Nuri Güntekin)

KONSTRÜKSİYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yapma, yapım

MALİYETSİZLİK

 1. [isim] Maliyetsiz olma durumu

DENGESİZLEŞME

 1. [isim] Dengesizleşmek işi

KONDENSELEŞME

 1. [isim] Yapay reçinelerin oluşumunu ve değişimini sağlayan kimyasal tepkime

KRİSTALLEŞMEK

 1. [nsz] Billurlaşmak

KRİSTALLENMEK

 1. [nsz] Kristal duruma gelmek

SAKİNLEŞTİRME

 1. [isim] Sakinleştirmek işi

ANLAYIŞSIZLIK

 1. [isim] Anlayış kıtlığı, kafasızlık, kalın kafalılık, vurdumduymazlık, izansızlık, gabilik
  • "Bir gün tatsızlıklar başlayacaksa bu, onun anlayışsızlığı yüzünden olacaktı." (Tarık Buğra)
 2. Hoşgörüsüzlük

FESÜPHANALLAH

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [ünlem] Şaşma bildiren bir söz
  • "Fesüphanallah! Dünyada böyle kadın var ha!." (Refik Halit Karay)

MAHARETSİZLİK

 1. [isim] Maharetsiz olma durumu

SANATSEVERLİK

 1. [isim] Sanatsever olma durumu

SOĞUKKANLILIK

 1. [isim] Soğukkanlı olma durumu, serinkanlılık
  • "Soğukkanlılığımı kaybetmek, terbiyesizlik etmek üzereyim." (Refik Halit Karay)

İSTANBULLULUK
...
SEDİMANTASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tortu oluşması, çökelme
 2. Pıhtılaşması önlenmiş kanda, alyuvarların dibe çökme hızının ölçülmesiyle yapılan bir tür kan muayenesi
 3. Tortulaşma

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü