İçinde P olan 4 harfli 168 kelime var. İçerisinde P harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında P harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu P harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HARP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Savaş
  • "Birinci Dünya Harbi'nde de başıma gelmeyen kalmadı." (Refik Halit Karay)

SPOR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
 2. [sıfat] Kullanışı rahat, kolay olan
  • "Hiç değilse spor bir ceket ister şöyle." (Haldun Taner)

PLAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
  • "Turist akınını karşılamak için şimdiden bir plan yapmışlar." (Haldun Taner)
  • "Yukarıdaki hizmetçisini karşısına almış, plan kuruyordu." (Ercüment Ekrem Talu)
 2. Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim
  • "O tarihte aramızda kasaba planını yapmaya gelmiş bir iki mühendis ve mimar bulunuyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Çekim
 4. Düşünce, niyet, maksat, tasavvur
  • "Aşağıda kaynaşan kalabalığa bakarak planını zihninden geçirdi." (Ömer Seyfettin)

EPİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Destansı

SULP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bel kemiği, omurga
  • "Yarım asır evvel göç etmiş Çekoslovak Yahudisi bir babanın sulbünden geliyordu." (Haldun Taner)
 2. Döl, nesil, zürriyet
 3. [sıfat] Katı

KALP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
  • "Bak ellerim nasıl titriyor, bak alnım nasıl yanıyor, bak kalbime nasıl çarpıyor." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Hele düzmece şehzadenin kadife pantolonuyla sivri güzel çehresi derhâl kadının kalbini kazandı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Hak yemek, kanuna aykırı bir şey yapmak, kalp kırmak korkusuyla bir türlü iş göremezdi." (Halide Edip Adıvar)
  • "Okuyucularımın hakkını yiyor hem de öteki genç okuyucularımın kalbini kırıyorum." (Orhan Veli Kanık)
 2. Kalp hastalığı
  • "Kalpten öldü."
 3. Sevgi, gönül
 4. Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri
 5. Duygu, his
  • "İnsanı tekrar, kalp ve fikir cennetine eriştirebilecek tek kudret kadındır." (Halide Edip Adıvar)

POSA

 1. [isim] Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
  • "Onlar öyledir, adamın posasını çıkarırlar, dedi." (Refik Halit Karay)
 2. Tortu, çökelti
 3. Ezilmiş pancarın soğuk suda birkaç kez sıkılmasından sonra geriye kalan ve suda erimeyen artık

PUŞT

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
  • "Bu gurbet ellerde candan usandım / El kahrını çekmede ömrüm puşt oldu." (Halk türküsü)
 2. [ünlem] Ağır ve kaba sövgü sözü

SOPA

 1. [isim] Kalın değnek
  • "Erkekler ellerine birer sopa aldılar, köy halkı peşlerinde dere içine koştular." (Halide Edip Adıvar)
  • "Şu budalaya bir sopa çekin de bir daha para kazanmadan gurbette kalmayı öğrensin." (Ömer Seyfettin)
 2. Dayak, kötek

PERU
...
TOPU

 1. [zamir] Hepsi
  • "Sarf edilen gayretlerin topu, halkımıza turizmin önemini, yararlarını belletmeye yönelmiş görünüyor." (Necati Cumalı)

PURO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Yaprak sigarası

PİSİ

 1. [isim] Çocuk dilinde kedi

İPSİ

 1. [sıfat] İpi andıran, ipe benzeyen, ip gibi

EKİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Takım
  • "Aramızda ekipler kuracağız, maçlar yapacağız, oyunlar oynayacağız." (Çetin Altan)
 2. İşçilerin oluşturduğu takım
  • "Bir kısmı da hususi temizleme ekipleri marifetiyle imha edilir." (Haldun Taner)

PUAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
 2. Genellikle test biçimindeki sınavlarda cevaplandırılacak soruların sayı olarak değeri veya cevaplayanın başarı değeri
 3. Kumaşlardaki benek, nokta

YAPI

 1. [isim] Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
 2. Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat
 3. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme
  • "Kırıkkale yapısı bir tabanca."
 4. Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür
  • "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti." (Yusuf Ziya Ortaç)
 5. Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür
  • "Dil yapısı. Cümle yapısı."
 6. Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün
 7. Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür

IRIP

 1. [isim] Iğrıp
  • "Gideceksin ırıpların çalkantısında / Balıklar çıkacak yoluna karşıcı / Sevineceksin." (Orhan Veli Kanık)

İPEK

 1. [isim] İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
  • "Hamam takımları hep sırma ve ipek işlemeli imiş." (Salâh Birsel)
 2. [sıfat] Bu telden yapılmış
  • "İpek gömlek. İpek çorap."

PALU
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü