İçinde OL olan 5 harfli 70 kelime var. İçerisinde OL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında OL olan kelimeler listesine ya da Sonu OL ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

POLEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çiçek tozu

KOLPO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Bilardo oyununda vuruş
 2. Dalavere

OLMAK

 1. [nsz] Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
  • "En şiddetli münakaşa, kumpanyanın ismi için oldu." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Ola ki bir oldubitti yaratmayı kendi çıkarlarına uygun görmüşlerdir." (Salâh Birsel)
  • "Kilisede olup bitenleri, papazın söylediklerini nihayetine kadar anlattı." (Ömer Seyfettin)
  • "Bize oldu olanlar!"
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
  • "Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir." (Tarık Buğra)
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
  • "Nihayet ben mal sahibi olacağıma göre rahattım." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek
 6. Herhangi bir durumda bulunmak
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek
  • "Böyle iş olmaz. Oraya gitmesek de olur."
 8. Yetişmek, olgunlaşmak
  • "Ekinler oldu. Üzümler daha olmadı."
 9. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek
  • "Çay oldu."
 10. Bulunmak
  • "Kız da hemen olduğu yere oturdu." (Memduh Şevket Esendal)
 11. Geçmek, tamamlanmak
  • "İki yıl oldu. Nerede ise üç yıl olacak."
 12. Sürdürmek, yürütmek
  • "İlişkilerimiz dostça olsun istiyorum."
 13. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak
  • "Partili olmak."
 14. Yaklaşmak, gelip çatmak
  • "Sabah oldu."
 15. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek
  • "Pırlanta gerdanlığı da tektaş küpesi de zümrüt yüzüğü de kendinin olsun!" (Sermet Muhtar Alus)
 16. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz
  • "Annesi oluyor. Yeğeni olur."
 17. [nsz] Sarhoş olmak
  • "Sen adamakıllı olmuşsun."
 18. [-e] Uymak, tam gelmek
  • "Bu şapka başıma oluyor."
 19. [-den] Yitirmek, elinden kaçırmak
  • "Tembelliği yüzünden işinden oldu."
 20. [-den] Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak
  • "Köyden, kasabadan olmayan, düveni, dirgeni nasıl bilebilir?"
 21. [-e] Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek
  • "Aman, ona bir şey olmasın! Kimseye bir şey olmadı."
 22. [-e] Yol açmak
  • "Bu davranışın ona çok zararı oldu."
 23. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak
  • "Su, buz oldu."
 24. [yardımcı fiil] Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur
  • "Artık bize gelmez oldu. Bu işi yapmış olacak. Söyleyecek olursa..."
 25. [yardımcı fiil] Hastalığa yakalanmak, tutulmak
  • "Tifo olmak. Verem olmak."

OLURU

 1. [isim] Pazarlıkta olabilecek en düşük fiyat
 2. Bir işin yapılabilmesini sağlayacak çıkar yol

KOLYE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ucuna süs eşyaları konularak boyna takılan takı

OLASI

 1. [sıfat] Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün

GOLCÜ

 1. [isim] Çok gol atan oyuncu
  • "Millî takımın en büyük golcüsü."

POLİS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
 2. Bu kuruluşta yer alan görevli, kollukçu
  • "İki gün sonra, polisler eve giderek annesini götürdüler." (Halide Edip Adıvar)

POLKA

 1. [isim] Bir çeşit Polonya dansı
 2. Bu dansın müziği

DOLUM

 1. [isim] Doldurma işi
  • "Benzin dolum yeri."

MOLOZ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Toprak ve kireçle karışık taş kırıntıları, yapı döküntüsü
 2. Değersiz, işe yaramaz şey veya kimse

OLEİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sıvı yağlarda ve margarinlerde bulunan oleik asidin bir esteri

DOLUŞ

 1. [isim] Dolma işi veya biçimi

MOLLA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Büyük kadı
  • "Mısır mollası."
 2. Medrese öğrencisi
 3. Büyük bilgin
 4. Dinî yönü ağır basan kimse

DOLAY

 1. [isim] Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
  • "Yaratma heyecanı içinde yorulma denen şey onun dolayına uğramazdı." (Haldun Taner)

YOLAK

 1. [isim] Patika
  • "Evlerinin önü yoldur yolaktır / Başımızda dönen derttir dolaptır." (Halk türküsü)

DOLMA

 1. [isim] Dolmak işi
 2. Tavuk, kuzu gibi hayvanların veya biber, domates vb. sebzelerin içine pirinç ve başka şeyler doldurularak pişirilen yemek
 3. [sıfat] Doldurularak yapılan
  • "Dolma arazi."
 4. Yalan, hile, dalavere
 5. Üç sigara kâğıdına bolca sarılmış esrar
  • "Oturalım şuraya da dolmamızı içelim, belki bir şeyler buluruz." (Muzaffer Uyguner)

YOLCU

 1. [isim] Yolculuğa çıkmış kimse
  • "Onu Bursa'ya yolcu ederken rıhtımda gittikçe küçülerek mendil sallayışı..." (Atilla İlhan)
 2. Yolculuğa çıkmaya hazırlanan kimse
  • "Gişelerin önünde işsiz güçsüzler, erken gelen yolcular dolanıyordu." (Necati Cumalı)
 3. Doğması beklenen çocuk
 4. İyileşmesi umutsuz hasta
 5. İşten çıkarılması beklenen kimse

POLAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kutup

YOLUK

 1. [sıfat] Yolunmuş olan
  • "Nuran, yoluk kaşlarını parmaklarıyla düzeltiyordu." (Mahmut Yesari)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü