İçinde OL olan 15 harfli 15 kelime var. İçerisinde OL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında OL olan kelimeler listesine ya da Sonu OL ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

POLİMERLEŞTİRME

 1. [isim] Polimerleştirmek işi

KOLAYLAŞTIRILMA

 1. [isim] Kolaylaştırılmak işi

BOLLAŞTIRABİLME

 1. [isim] Bollaştırabilmek işi

OLAĞANLAŞTIRMAK

 1. [-i] Olağan duruma getirmek

MOLOTOFKOKTEYLİ

 1. [isim] Bir şişeye birtakım yanıcı maddeler doldurularak yapılan fitilli bir tür yangın bombası

SEMBOLLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bir olayı, bir insan veya bir duyguyu sembollere başvurarak anlatmak, simgeleştirmek

ELEKTROBİYOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlılarda görülen elektrik olaylarını inceleyen bilim

BİYOMETEOROLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Canlılar üzerinde hava olaylarının etkisini inceleyen bilim

OLANAKSIZLAŞMAK

 1. [nsz] Olanaksız duruma gelmek, imkânsızlaşmak

SOSYOLENGÜİSTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen dil bilimi dalı

GASTROENTEROLOG

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sindirim bilimci

KOLEKSİYONCULUK

 1. [isim] Koleksiyoncunun yaptığı iş, derlemcilik

ANESTEZİYOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Anesteziyoloji ile ilgili

KARMANYOLACILIK

 1. [isim] Karmanyolacı olma durumu
 2. Karmanyola yoluyla soygun yapma işi

TİYATROLAŞTIRMA

 1. [isim] Tiyatrolaştırmak işi veya durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü