İçinde N olan 5 harfli 1190 kelime var. İçerisinde N harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında N harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu N harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ABANİ

 1. [isim] Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş
  • "Bursa abanisi."
 2. [sıfat] Bu kumaştan yapılmış
  • "Yalnız sarı cübbeli, abani sarıklı, peykede bağdaş kurmuş bir cüce vardı ki onu tanımadı." (Halide Edip Adıvar)

AKONT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir borca karşılık, hesabı daha sonra görülmek üzere yapılan kısmi ödeme

BÜTÜN

 1. [sıfat] Eksiksiz, tam
  • "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede." (Necati Cumalı)
  • "Meseleyi bütün çıplaklığıyla anlattım." (Mahmut Yesari)
 2. Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi
  • "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Bozuk olmayan (para)
  • "Bütün para."
 4. Parçalanmamış
 5. [isim] Birlik, tamlık
  • "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder." (Orhan Veli Kanık)

GÜZÜN

 1. [zarf] Güz mevsiminde, sonbaharda

HİMEN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kızlık zarı

KENET

 1. [isim] İki sert cismi birbirine bağlamaya yarayan, iki ucu sivri ve kıvrık metal parça
  • "Bu mevsimde kızlar ikişer, üçer kişilik gruplara ayrılır ve birbirlerine kenet gibi yapışırlardı." (Reşat Nuri Güntekin)

NİFAK

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozuculuk
  • "Nifak unsurları her ikisinin iyi niyetlerinden yavaş yavaş, sinsi sinsi kendi çıkarlarına yararlanmasını bilecekti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Bülent ile haminnesinin arasına derin bir nifak sokmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)

PENES

Kelime Kökeni : Macarca

 1. [isim] Genellikle halk oyunlarında kızların süs olarak kullandığı, altını taklit, sarı tenekeden pul

SENET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit
  • "Bu zarflar hisse senedi dolu idi." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Dayanılan veya dayanılacak olan şey

TANIŞ

 1. [sıfat] Tanıdık (kimse veya yer)
  • "Birdenbire samimileşiverdi, kırkyıllık tanış olup çıktı." (Tarık Buğra)

TİRAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Eski Yunan'da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
 2. [sıfat] Acımasız, gaddar, despot

ANDAÇ

 1. [isim] Ajanda
 2. Anı, yadigâr
  • "Alabalıkları dağ köylüleri ırmaktan tutar getirirlerdi. Yanında andaç diye bir kâse dolusu dağ çileği yahut badem sunarlardı." (Ayla Kutlu)

DÖNEM

 1. [isim] Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
  • "Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre
  • "Meşrutiyet dönemi."
 3. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre
 4. Yarıyıl
  • "Kış dönemi sınavları."

DÖNER

 1. [sıfat] Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
  • "Döner dolap"
 2. [isim] Bir eksene geçirilmiş etlerin döndürülerek pişirilmesiyle yapılan kebap, döner kebap
  • "Lokantaların vitrinlerinde, mis kokularla dönerler pişiyordu." (Çetin Altan)
 3. [isim] Döner sermaye

ENÖTE

 1. [isim] Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağıl yörüngenin, başyıldıza en uzak noktası

KUZİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen, böle

MELUN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Tanrı tarafından lanetlenmiş olan, lanetli
  • "Melun şeytan."
 2. [isim] Lanetlenmiş kimse
  • "Kendisini Müslüman adıyla takdim eden bu kır saçlı melunu da tanıdım." (Aka Gündüz)
 3. Nefretle karşılanan, kötü

TONYA
...
TUMAN

 1. [isim] Don, şalvar

YARIN

 1. [isim] Bugünden sonra gelecek ilk gün
  • "Yarın paydosu biraz erken çalarız, ödeşiriz." (Haldun Taner)
  • "Yarından tezi yok, gitmeniz için icap edenleri yapmaya başlamalısınız." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Gelecek, ilerideki zaman
  • "İnsan daima yarını düşünmeli."
 3. [zarf] Bugünden sonra gelecek ilk günde
  • "Yarın geleceğim."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü