İçinde N olan 14 harfli 551 kelime var. İçerisinde N harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında N harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu N harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HAVALANDIRMALI

 1. [sıfat] Havalandırması olan
 2. Havalandırma cihazı bulunan

HÜMANİSTLEŞMEK

 1. [nsz] İnsancıl davranışlar ve düşünceler içinde olmak

GRAMSANTİMETRE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir gram ağırlığında bir cismin 1 cm yer değiştirmesini sağlayan enerji birimi, kilogrammetrenin yüz binde biri

KAYINVALİDELİK

 1. [isim] Kayınvalide olma durumu

KONSTRÜKTİVİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kurmacılık

AYDINLATICILIK

 1. [isim] Aydınlatıcı olma durumu

ANIMSAYIVERMEK

 1. [-i] Çabucak anımsamak, hatırlayıvermek

ÇEŞİTLENEBİLME

 1. [isim] Çeşitlenebilmek işi

DONUKLAŞTIRMAK

 1. [-i] Donuk duruma getirmek

HÜZÜNLENDİRMEK

 1. [-i] Hüzünlü duruma getirmek
  • "Bütün eski plaklar insanı hüzünlendirir." (Atilla İlhan)

DENİZGERGEDANI

 1. [isim] Balinagillerden, 8-10 m boyunda, erkeğinin üst çenesinde iki uzun diş bulunan bir deniz memelisi (Monodon monoceros)

DİLENDİRİCİLİK

 1. [isim] Dilendirici olma durumu

HANIMELİGİLLER

 1. [isim] İki çeneklilerden, örneği hanımeli olan bir bitki familyası

MİNYATÜRLEŞMEK

 1. [nsz] Minyatür duruma gelmek

ROMANLAŞTIRMAK

 1. [-i] Bir konuyu roman biçiminde yazmak
  • "Eserlerinde hiçbir zaman romanlaştırmak hadisesine rastlayamıyoruz." (Sait Faik Abasıyanık)

BENEKLENİVERME

 1. [isim] Beneklenivermek işi

ÇİNÇİLYAGİLLER

 1. [isim] Örnek hayvanı çinçilya olan kemiriciler familyası

GÜVERCİNGİLLER

 1. [isim] Güvercin, kumru vb. kuşları içine alan geniş bir familya

BÜTÜNLEŞEBİLME

 1. [isim] Bütünleşebilmek işi

CELALLENEBİLME

 1. [isim] Celallenebilmek işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü