İçinde J olan 12 harfli 53 kelime var. İçerisinde J harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında J harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu J harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ANTROPOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] İnsan bilimiyle ilgili, insan bilimsel

KLİMATOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] İklim bilimi ile ilgili

PARAZİTOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Asalak bilimi

KRANİYOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kraniyoloji ile ilgili

HİDROJEOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yer altı sularının araştırılmasını ve elde edilmesini inceleyen yer bilimi kolu

KANSEROLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Kanser bilimi ile ilgili

ENTOMOLOJİST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Böcek bilimci

OFTALMOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Göz bilimi ile ilgili

DEJENERASYON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. Yozlaşma
 2. Soysuzlaşma
 3. Bozunum

ANTİHİJYENİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Sağlık kurallarına aykırı olan

EPİDEMİOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Salgın hastalıkları inceleyen hekimlik dalı

BANDAJLANMAK

 1. [nsz] Bandajlama işine konu olmak

TELEOBJEKTİF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Uzaktaki cisimlerin çok yakın görüntülerinin elde edilmesini sağlayan, çok uzun odaklı mercek türü

JEOSENKLİNAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yer kabuğunun uzun bir süre çöken, buna bağlı olarak kat kat kalın tortullarla dolmuş bulunan bölümü

SUBJEKTİVİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Öznelcilik

DİSKJOKEYLİK

 1. [isim] Diskjokeyin işi

LEKSİKOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Sözlük ilimi ile ilgili

SUBJEKTİVİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Öznellik

DERMATOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Dermatoloji ile ilgili

SUBJEKTİFLİK

 1. [isim] Subjektif olma durumu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü