İçinde J olan 10 harfli 112 kelime var. İçerisinde J harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında J harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu J harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

TANATOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ölümün belirtilerini, koşullarını ve nedenlerini inceleyen bilim dalı

VEJETALİZM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yalnız bitkisel gıda maddelerine yer veren beslenme rejimi

KONJONKTÜR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Geçerli durum
 2. Her türlü durumun ve şartın ortaya çıkardığı sonuç
  • "Seçim konjonktürü böyle ülkelerde bazen pek duygusal, pek yüzeysel faktörlerle değişebilir." (Haldun Taner)

RÖPORTAJCI

 1. [isim] Röportaj yazan ve yapan kimse

HİDROLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Su bilimi ile ilgili

JEODİNAMİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Volkan, deprem, aşınma vb. etkenlerle yer kabuğunda oluşan değişikliklerin incelenmesi

JÖNPRÖMİYE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Jön

PROKTOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tıbbın anüs hastalıklarıyla uğraşan dalı

MENAJERLİK

 1. [isim] Menajer olma durumu
 2. Menajerin görevi

HİSTOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Doku bilimi ile ilgili

AKTİNOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Güneş ışınlarının hem insan hem de bütün canlılar üzerinde etkisini inceleyen bilim dalı

HEMATOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kan bilimi

JEOPOLİTİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi
 2. Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki
 3. Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasi coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasi öğreti

MONTAJLAMA

 1. [isim] Kurgulama

TELEOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Erek bilimi ile ilgili

ENERJİKLİK

 1. [isim] Enerjik olma durumu

MÜZİKOLOJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Müzik bilimi

KOZMOLOJİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Evren bilimsel

BİYOENERJİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Biyokütlenin kimyasal dönüşümüyle elde edilen enerji

BAŞREJİSÖR

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Başyönetmen
  • "Herkes biliyordu... Yazarlar, tiyatronun hakiki seyircileri, bu işten anlamıyorlar ve başrejisör bile..." (Tarık Buğra)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü