İçinde B olan 6 harfli 727 kelime var. İçerisinde B harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında B harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu B harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ALABAŞ

 1. [isim] Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki

İBİKLİ

 1. [sıfat] İbiği olan
  • "Ak, kırmızı ibikli cins tavuklar vardı gözünün önünde." (Oktay Rifat)

OTOBUR

 1. [sıfat] Otçul

BALDIR

 1. [isim] Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
  • "Dizlerinde, baldırlarında sızı kalmadı." (Ömer Seyfettin)
 2. Bu bölümün yumuşak ve şişkin olan arka tarafı

KABACA

 1. [sıfat] İrice, büyükçe
 2. [zarf] Kaba bir biçimde
  • "Kendisini de pek kabaca kovan adamı gördü." (Osman Cemal Kaygılı)
 3. [zarf] Yaklaşık olarak

MİBZER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Tohum ekme aleti

BARLAM

 1. [isim] İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz'de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)

BOĞASI

Kelime Kökeni : İspanyolca

 1. [isim] İnce bez, astar

BOYLAM

 1. [isim] Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen çemberiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlemevinin meridyen çemberi arasındaki açı değeri, tul, tul derecesi, meridyen

ZİBİDİ

 1. [sıfat] Gülünç olacak derecede kısa ve dar giyinmiş olan
 2. [isim] Yersiz ve zamansız davranışları olan kimse
  • "Halk, bir müdürü böyle zibidi görmek de istiyor." (Memduh Şevket Esendal)

ÖZBEÖZ

 1. [sıfat] Gerçek, öz (I)
  • "Bu özbeöz İstanbul efendisi, makalelerini, romanlarını kendine özgü naif resimlerle süslerdi." (Haldun Taner)

BANMAK

 1. [-i] Katı bir şeyi sulu veya tuz, biber vb. toz durumundaki maddelerin içine batırıp çıkarmak, bandırmak
  • "Kahvaltımı önüme serer / Reçele ekmek banar, yerim." (Behçet Necatigil)

BATILI
...
BATYAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] 200-2000 m arasında derinliği olan deniz

BEÇENE
...
CEBREN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Zorla
  • "Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir." (Atatürk)

BAYTAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Veteriner

BELGEÇ

 1. [isim] Belgegeçer

CAMBAZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösteriler yapan kimse, akrobat
  • "Önüne getirilen ata bir cambaz çevikliğiyle atladı." (Ömer Seyfettin)
 2. At alıp satan veya yetiştiren kimse
  • "Bitişik komşumuz cambaz İbrahim -bizde at alıp satanlara cambaz derler- hacca gitti, geldi." (Memduh Şevket Esendal)
 3. Usta, becerikli kimse
  • "Söz cambazı."
 4. Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana karşı ilk saldırıya geçen birlik
 5. [sıfat] Kurnaz, hileci, hilekâr
  • "O cambaz adamdır, güvenilmez."

JAMBON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tuzlanarak, ise tutularak hazırlanmış domuz budu veya kolu

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü