İçinde ıkı olan 166 kelime var. İçerisinde IKI bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında ıkı olan kelimeler listesine ya da Sonu ıkı ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

ÇIKIŞTIRABİLMEK

14 Harfli Kelimeler

ÇIKIŞTIRABİLME

13 Harfli Kelimeler

SIKILAŞTIRMAK, SIKINTISIZLIK, SIKIŞTIRILMAK

12 Harfli Kelimeler

BIKILABİLMEK, ÇIKILABİLMEK, ÇIKIŞABİLMEK, SIKILAŞTIRMA, SIKIŞTIRILMA, ZARARLIKIRAN

11 Harfli Kelimeler

ACIKIVERMEK, BIKILABİLME, ÇIKILABİLME, ÇIKIŞABİLME, ÇIKIŞAMAMAK, ÇIKIŞTIRMAK, FIKIRDAKLIK, FIKIRDAŞMAK, FIKIRDATMAK, KIKIRDAKSIZ, KIKIRDATMAK, SIKILGANLIK, SIKILMAZLIK, SIKIŞTIRICI, SIKIŞTIRMAK, SIKIYÖNETİM, ŞIKIRDATMAK, TIKIMLANMAK, TIKIRDATMAK, TIKIŞTIRMAK, TIKIZLAŞMAK

10 Harfli Kelimeler

ACIKIVERME, ANALIKIZLI, BIKIVERMEK, ÇIKIKÇILIK, ÇIKILANMAK, ÇIKILATMAK, ÇIKINLAMAK, ÇIKINTISIZ, ÇIKIŞTIRMA, ÇIKIVERMEK, FIKIRDAMAK, FIKIRDAŞMA, FIKIRDATMA, FIKIRDAYIŞ, IKINDIRMAK, KIKIRDAKLI, KIKIRDAMAK, KIKIRDATMA, KIKIRDAYIŞ, LIKIRDAMAK, SIKILANMAK, SIKINTISIZ, SIKIŞIKLIK, SIKIŞTIRIŞ, SIKIŞTIRMA, ŞIKIRDAMAK, ŞIKIRDATMA, TIKIMLANMA, TIKIRDAMAK, TIKIRDATMA, TIKIŞIKLIK, TIKIŞTIRMA, TIKIZLAŞMA, YIKIMCILIK

9 Harfli Kelimeler

ACIKILMAK, BIKIVERME, ÇIKILAMAK, ÇIKILANMA, ÇIKILATMA, ÇIKINLAMA, ÇIKINTILI, ÇIKIVERME, FIKIRDAMA, IKINDIRMA, KIKIRDAMA, LAYIKIYLA, LIKIRDAMA, SIKICILIK, SIKILAMAK, SIKILANMA, SIKINTILI, ŞIKIRDAMA, TIKIRDAMA, TIKIRINDA, YIKICILIK

8 Harfli Kelimeler

ACIKILMA, BIKILMAK, BIKIŞMAK, ÇIKIKLIK, ÇIKILAMA, ÇIKILMAK, ÇIKIŞMAK, FIKIRDAK, KIKIRDAK, KIKIRLIK, KURUSIKI, SIKILAMA, SIKILGAN, SIKILMAK, SIKILMAZ, SIKINMAK, SIKIŞMAK, TIKILMAK, TIKINMAK, TIKIŞMAK, TIKIZLIK, TIMTIKIZ, YIKILMAK, YIKIŞMAK

7 Harfli Kelimeler

BIKILMA, BIKIŞMA, ÇIKIKÇI, ÇIKILMA, ÇIKINTI, ÇIKIŞLI, ÇIKIŞMA, FIKIRTI, IKINMAK, KIKIRTI, SARIKIZ, SIKILIK, SIKILIŞ, SIKILMA, SIKINMA, SIKINTI, SIKIŞIK, SIKIŞMA, SIKIYSA, SIMSIKI, ŞIKIRTI, TIKILMA, TIKINMA, TIKIRTI, TIKIŞIK, TIKIŞMA, YIKILIŞ, YIKILMA, YIKIMCI, YIKINTI, YIKIŞMA

6 Harfli Kelimeler

ACIKIŞ, IKINMA, IKINTI, SIKICA, SIKICI, YIKICI

5 Harfli Kelimeler

BIKIŞ, ÇIKIK, ÇIKIN, ÇIKIŞ, ÇIKIT, FIKIH, LIKIR, SIKIM, SIKIT, TIKIM, TIKIR, TIKIZ, YIKIK, YIKIM, YIKIŞ

4 Harfli Kelimeler

ÇIKI, SIKI, YIKI


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇIKIŞTIRABİLMEK

 1. [-i] Çıkıştırma imkânı veya olasılığı bulunmak

ÇIKIŞTIRABİLME

 1. [isim] Çıkıştırabilmek işi

SIKIŞTIRILMAK

 1. [nsz] Sıkıştırma işi yapılmak
  • "Anadolu kamyon yolcusu, kamyona yeni adam almak için sıkıştırıldıkça darılmıyor, kızmıyor." (Reşat Nuri Güntekin)

SIKILAŞTIRMAK

 1. [-i] Sıkı duruma getirmek

SIKINTISIZLIK

 1. [isim] Sıkıntısız olma durumu

SIKILAŞTIRMA

 1. [isim] Sıkılaştırmak işi

ZARARLIKIRAN

 1. [isim] Bitkilerin sağlıklı biçimde gelişmelerini engelleyen böcek, kurt vb. canlıları yok eden tarım ilacı

ÇIKILABİLMEK

 1. [-e] Çıkılma imkânı veya olasılığı bulunmak

BIKILABİLMEK

 1. [nsz] Bıkılma imkânı veya olasılığı bulunmak

ÇIKIŞABİLMEK

 1. [-e] Çıkışma imkânı veya olasılığı bulunmak

SIKIŞTIRILMA

 1. [isim] Sıkıştırılmak işi

TIKIRDATMAK

 1. [-i] Tıkırdamasını sağlamak, tıkırdamasına sebep olmak
  • "Birkaç adım daha atsa, Nuriye'nin kapısını bulacak, tıkırdatıp içeriye girecekti." (Burhan Günel)
 2. Yemeği bir taşım kaynatmak

KIKIRDATMAK

 1. [-i] Kıkırdamasına sebep olmak

SIKIŞTIRMAK

 1. [-i] Bir şeyi dar bir yere zorla sığdırmak, tıkmak
  • "Çamaşırları bavula sıkıştırmak."
 2. Bir nesneyi sıkıca duracak biçimde bir yere koymak, yerleştirmek veya orada tutmak
 3. Gevşek veya seyrek olan şeyleri birbirine yaklaştırarak sıkı duruma getirmek
  • "İstanbul tren yahut vapurunda hele bir kimseyi biraz sıkıştırın, hemen çarpılır, çay semaveri gibi oturduğu yerde fıkır fıkır kaynamaya başlar." (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Bir şeyin sıkışmasına, kısılmasına, ezilmesine sebep olmak
  • "Parmağını pencereye sıkıştırmak."
 5. Ansızın, gizlice ve karşısındakinin isteyip istemediğine bakmadan bir şeyi vermek, tutuşturmak
  • "Eline dolu bir kadeh sıkıştırdılar." (Refik Halit Karay)
 6. Kaçmayacak biçimde çembere almak, kıstırmak
  • "Anlattığına göre Niğde yakınlarındaki köylerden birinde imiş, sıkıştırmışlar. Jandarmalarla vuruşmuş." (Memduh Şevket Esendal)
 7. Zorlamak
  • "Kocakarı odadan çıktıkça ben Nuri'yi sıkıştırıyorum." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 8. Sarkıntılık etmek

FIKIRDAŞMAK

 1. [nsz] Oynakça davranışlarda bulunmak
  • "Otomobilin içinde gülüşen, fıkırdaşan dört, beş hanım var." (Memduh Şevket Esendal)

SIKILGANLIK

 1. [isim] Sıkılgan olma durumu
  • "Hâlinde, tereddüde, sıkılganlığa, korkaklığa benzer hafif bir şaşkınlık var." (Peyami Safa)

ÇIKIŞAMAMAK

 1. boy ölçüşememek, eşit derecede olmamak
  • "Behey mübarek adam, gece yarıları denizin dibinde ne arıyorsun diye soruyor, âdeta karşısına bir suçlu çıkarmışlar gibi çıkışıyordu." (Refik Halit Karay)
  • "Çene yarıştırmada ben seninle çıkışamam."

ÇIKIŞABİLME

 1. [isim] Çıkışabilmek işi

TIKIŞTIRMAK

 1. [-i] Boş yer kalmayacak biçimde doldurmak, gelişigüzel koymak, tıka basa sokmak
  • "Bavula her şeyi tıkıştırdım."
 2. [-i] Acele ile birine bir şeyi yedirmeye çalışmak veya iyice çiğnemeden yutarak yemek

ŞIKIRDATMAK

 1. [-i] Şıkırtılı ses çıkartmak
 2. [nsz] Birine para verileceğini anlatmak
  • "Biraz şıkırdat da bak hizmet etmeye nasıl koşar."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü