İçinde İL olan 4 harfli 58 kelime var. İçerisinde İL bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında İL olan kelimeler listesine ya da Sonu İL ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İLAM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bildirme, anlatma
 2. Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî belge

SİLO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tahıl vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genellikle silindir biçiminde ambar

ALİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Hastalıklı, sakat
  • "Bu insanlarla ciddi bir mücadeleye girişmek, bana sokakta alil bir dilenciye hakaret etmek kadar ayıp görünüyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

BİLİ

 1. [isim] Bilgi

İLGA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Varlığını ortadan kaldırma

ÇİLE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Zahmet, sıkıntı
  • "Dargınlık insanların bütün ömrünü dolduran bir çile, bir ezadır." (Refik Halit Karay)
  • "Âşıkın olmaz mı çile çekmesi / Çilenin olmaz mı boyun bükmesi." (Seyrani)
  • "Yirmi beş senedir Beykoz'daki o tekke gibi evde çile dolduruyorum." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Karşı taraftan konuşanın kolağası Mustafa Kemal oluşu hepsini çileden çıkarır." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem

FİLE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
 2. Alışverişte öteberi taşımak için kullanılan, ilmeklerden oluşan ağ torba
 3. Saçların dağılmaması için kullanılan ağ biçiminde örgü

PİLİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kumaş, kâğıt vb.nde bir bölümün öbürünün üzerine gelmesiyle oluşan kıvrım, kırma
  • "Gayet ince pililer külahın tepesinde birleşiyordu." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)

AZİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Görevden alma

NAİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış
  • "Ondan öteki hayvanların kaçmadığını görünce emeline nail oldu." (Halide Edip Adıvar)

FİLM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
  • "Sanki buraya film çevirmeye gelmişti." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü
 3. Sinemalarda gösterilen eser
 4. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak

ETİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Organik birleşiklerin birleşimine giren karbon ve hidrojen atomları grubu
  • "Etil klorür."

STİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üslup
 2. Tarz

KİLE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek

CİLA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal bileşik
  • "Çocukluk günlerin hatırası zihinlerine cila vermişti." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Parlaklık
 3. Gereksiz süs, gösteriş

EHİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işte yetkili olan, bir işi yapan, erbap
  • "O, bu işin ehlidir."
  • "Dikkat ettim, bu adamda, her işte ehil olmak merakı var." (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. Sahip
  • "Sanat ehli. Zevk ehli."
 3. Karı kocadan her biri, eş
  • "Bu adam ehliyle iyi geçinmiyor."
 4. Topluluk, cemaat

ADİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Adaletle iş gören, adaletten, doğruluktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli

İLAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Duyuru
  • "Afişte, ilanda yazılı vakit gelmemiş de olsa perde açılacak demekti." (Tarık Buğra)
  • "Dün, bütün akşam gazetelerine ilan verdim." (Ömer Seyfettin)
 2. Açıkça bildirme, açıkça duyurma
  • "Cumhuriyetin ilanı."
  • "Mahkemede senetle kendi kızı olduğunu dünyaya ilan etti." (Halide Edip Adıvar)

ŞİLT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Üzerine genellikle bir kurum veya kuruluşun adı, işareti kazılmış olan ve armağan olarak bir kimse veya takıma verilen levha, ergilik
  • "Kara Kuvvetleri şildi."

İLLA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun, her hâlde, ille, illaki
  • "İlla seni evine kadar geçireceğim diye ayak diriyor." (Haldun Taner)
 2. Hele, özellikle

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü