İçinde İ olan 14 harfli 807 kelime var. İçerisinde İ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında İ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu İ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AÇIKLANABİLMEK

 1. [nsz] Anlaşılır bir duruma getirilme imkânı veya olasılığı bulunmak

BİLGELEŞEBİLME

 1. [isim] Bilgeleşebilmek işi

BİRLEŞTİRİLMEK

 1. [nsz] Birleştirme işi yapılmak

CİLTLETEBİLMEK

 1. [-i] Ciltletme imkânı veya olasılığı bulunmak

ARAŞTIRABİLMEK

 1. [-i] Araştırma imkânı veya olasılığı bulunmak

AYRIŞTIRABİLME

 1. [isim] Ayrıştırabilmek işi

BEYAZLATABİLME

 1. [isim] Beyazlatabilmek işi

BİREYLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bireye özgü kılmak, başkalarından ayırmak

ÇİZDİRİLEBİLME

 1. [isim] Çizdirilebilmek işi

GEÇERSİZLEŞMEK

 1. [nsz] Geçersiz duruma düşmek, geçerliğini yitirmek

KUVVETLENDİRME

 1. [isim] Kuvvetlendirmek işi

PİMPİRİKLENMEK

 1. [nsz] Kuşkulanmak
 2. Gereksiz yere titizlik göstermek

ESNEKLEŞTİRMEK

 1. [-i] Esnek duruma getirmek

İSTİKRARSIZLIK

 1. [isim] İstikrarsız olma durumu, dengesizlik, kararsızlık
  • "Hemen bütün demokrasilerin başlıca gailesi olan hükûmet istikrarsızlığından İsviçre'de hiçbir alamet görülmemişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

SEMENDERGİLLER

 1. [isim] Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar sınıfının, kuyruklu hayvanları içine alan bir familyası

BASİTLEŞEBİLME

 1. [isim] Basitleşebilmek işi

BİLİNÇLENDİRME

 1. [isim] Bilinçlendirmek işi

BİRLEŞİLEBİLME

 1. [isim] Birleşilebilmek işi

BUNAKLAŞABİLME

 1. [isim] Bunaklaşabilmek işi

DEĞERLENDİRMEK

 1. [-i] Bir şeyi yerinde ve yararlı bir yolda kullanmak
 2. Değer kazandırmak, kıymetlendirmek
 3. Değer biçmek
 4. Bir şeyin özünü, önemini, nitelik ve niceliğini belirlemek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü