İçinde Ğ olan 9 harfli 311 kelime var. İçerisinde Ğ harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında Ğ harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu Ğ harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAĞINTILI

 1. [sıfat] Göreceli

RAĞBETSİZ

 1. [sıfat] İsteksiz, gönülsüz, rağbet etmeyen
 2. İstenilmeyen, rağbet edilmeyen

YOĞRULMAK

 1. [nsz] Yoğurma işi yapılmak veya yoğurma işine konu olmak
 2. Özellikleri, nitelikleri birbirine karıştırılmak
  • "Antakya'nın taşı, toprağı, efsane ve tarih ile yoğrulmuş, havası ve suyu sır ve sihir ile karışmıştır." (Refik Halit Karay)
 3. Metal kap bir yere çarparak bir yanı eğrilmek, yamulmak
 4. Bazı konularla sürekli uğraşma sonucu deneyim sahibi olmak
  • "Bu problemler içinde yoğruldu."

DOĞASEVER

 1. [sıfat] Doğanın kirlenmesine ve tahrip edilmesine karşı çıkan (kimse)

AĞIRBAŞLI

 1. [sıfat] Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddi, hoppa karşıtı
  • "Ahmet Naci, ağırbaşlı, çalışkan ve haluk bir gençti." (Reşat Nuri Güntekin)

KÖPEKOĞLU

 1. [isim] Köpoğlu

UĞURSAMAK

 1. [-i] Herhangi bir olguyu veya nesneyi uğur saymak

DOĞDURMAK

 1. [-i] Doğuncaya kadar beklemek
  • "Çalgılarını önlerine katıp köyün üst başındaki pınar yerine çıktılar, güneşi doğdurdular." (Reşat Nuri Güntekin)

DOĞRULMAK

 1. [nsz] Eğik veya eğri bir şey, düz bir duruma gelmek
 2. Oturan veya yatan bir kimse toparlanmak, dik bir duruma gelmek
  • "Uzandığım yerden hafifçe doğrularak onları çizmeye başlıyorum." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. [-e] Yönelmek
  • "Çocuk hızlı, paytak adımlarla parkın kapısına doğruldu." (Sait Faik Abasıyanık)
 4. Yeniden güçlenmek, kalkınmak
 5. Para sağlanmak, kazanılmak
  • "Nasıl, gündelik doğruldu mu?"

YOĞALTMAK

 1. [-i] Tüketmek
  • "Bu şehir yılda yirmi bin ton buğday yoğaltır."

SIĞIRTMAÇ

 1. [isim] Sığır güden kimse, sığır çobanı
  • "Çok geçmeden küçük Mehmet'in bütün köye sığırtmaç olacak kabiliyette olduğunu gördü." (Halide Edip Adıvar)

DEĞİNİLME

 1. [isim] Değinilmek işi

KURTBAĞRI

 1. [isim] Zeytingillerden, yaprakları mızrağa benzer, çiçekleri beyaz, kokulu ve salkım durumunda olan, çit yapmakta kullanılan bir süs bitkisi (Ligustrum vulgare)

ÇOĞALTICI

 1. [isim] Çoğaltma işini gerçekleştiren düzenek
  • "Elektron çoğaltıcı."

BOĞAZKALE
...
BEĞENİLME

 1. [isim] Beğenilmek işi veya durumu
  • "Beğenilmeye yeltenmiyorum, ne isem onu yazıyorum." (Refik Halit Karay)

LEBDEĞMEZ

 1. [isim] Saz şiirinde b, f, m, p, v dudaksıl sesleri kullanılmadan söylenen koşma türü, dudakdeğmez

LIĞLANMAK

 1. [nsz] Üstünde lığ birikmek

DOĞANKENT
...
KURTAYAĞI

 1. [isim] Damarlı çiçeksizlerden, küçük yapraklarla örtülü ince bir sap görünüşünde olan bir bitki (Lycopodium clavatum)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü