İçinde Ü olan 3 harfli 52 kelime var. İçerisinde Ü harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında Ü harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu Ü harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

GÜZ

 1. [isim] Sonbahar
 2. 22 Eylül ile 21 Aralık arasındaki mevsim
  • "Mevsim güzdü, bol üzüm ve incir vakti idi." (Osman Cemal Kaygılı)

DÜŞ

 1. [isim] Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
  • "Dadaloğlu'm, sevdası var başımda / Gündüz hayalimde, gece düşümde." (Dadaloğlu)
  • "İnsanoğlu, yüzyıllar sonrası için de düşler kurmaktan geri durmamıştır." (Melih Cevdet Anday)
 2. Gerçek olmayan şey, imge, hayal
 3. Gerçekleşmesi istenen şey, umut

BÜK

 1. [isim] Ovada veya dere kıyısında çalı ve diken topluluğu
 2. Böğürtlen
 3. Akarsu kıyılarındaki verimli tarlalar
 4. Dönemeç

DÜZ

 1. [sıfat] Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
  • "Düz tahta."
  • "Düğünevinin avlusuna girerken yeni düze inmiş efeler gibi nara attı." (Ömer Seyfettin)
 2. Kıvrımlı olmayan, doğru
  • "Düz çizgi."
 3. Yüzeyinde girinti çıkıntı olmayan, müstevi
 4. Kısa ökçeli, ökçesiz (ayakkabı)
 5. Yayvan, altı derin olmayan
  • "Düz kayık. Düz tabak."
 6. Kıvırcık veya dalgalı olmayan (saç)
 7. Yalın, sade, süssüz
  • "Düz bir anlatım."
 8. Çizgisiz, desensiz ve tek renkli
  • "Düz bir kumaş."
 9. [isim] Engebesiz olan yer, düzlük, ova
  • "Kardaş gitmem Diyarbakır düzüne / Kızlar peri olsa bakmam yüzüne." (Halk türküsü)

KÜS

 1. [sıfat] Küsmüş, dargın
  • "Bu sınıfta küs çocuklar var."

SÜT

 1. [isim] Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
  • "Şimdi önümüzden süt dökmüş kedi gibi sakin sakin akıyor." (Haldun Taner)
  • "İş söze döküldü mü nedense tutuklaşıyor, süt dökmüş kediye dönüyordu." (Atilla İlhan)
  • "Hacı yenge süt gibi saçları, buruşuk yüzüyle asıl şimdi eli öpülecek bir hacı yenge olmuştu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Fadime'yi aldım götürdüm, kaynanamın odasına bıraktım, sütten kesmiştim." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bazı bitkilerin türlü organlarında bulunan beyaz renkte öz su
 3. Erkek balığın tohumu
 4. Süte benzeyen her türlü sıvı
  • "Acı badem sütü."
 5. Benzin, mazot

TÜR

 1. [isim] Çeşit, cins
  • "Yazı türleri."
 2. Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı, cinslerin ayrıldığı bölüm, janr
  • "Aslan ve insan türleri."
 3. Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal kavram
  • "Parça bütünün, cins türün yerine geçti mi daralma olur. Hayvan canlı varlık karşısında türdür, aslan karşısında cinstir."
 4. [sıfat] Türlü
  • "Bu tür davranışlar."

AKÜ

 1. [isim] Akümülatör

TÜP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Laboratuvarlarda türlü işlerde kullanılan, bir ucu kapalı cam boru
 2. İçine krem, diş macunu, ilaç vb. maddeler konulan, bir ucu burgu kapaklı, plastik veya metal boru
  • "Tüpte kalan iki üç taneyi de yol ihtiyatı olarak zorla kendisine kabul ettirdim." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. Akışkan maddelerin konulduğu, genellikle silindir biçiminde, içi boş, ağzı özel tapalı kap
  • "Gaz tüpü."

GÜR

 1. [sıfat] Bol ve güçlü olarak çıkan veya fışkıran
  • "Gür, kumral saçlarının çerçevelediği narin yüzü kıpkırmızı idi." (Ömer Seyfettin)
 2. Bol, verimli, feyyaz
  • "Oralarda deve dikenleri ve çalı süpürgeleri gür, yeşil, pembe bitmişti." (Sait Faik Abasıyanık)

ÖRÜ

 1. [isim] Örme işi
 2. Yama olarak yapılan örgü
 3. Tarlalarda sele karşı taştan yapılmış set

ÖCÜ

 1. [isim] Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık, umacı

ÇÜK

 1. [isim] Erkeklik organı

BÜZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Künk

TÜL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma
 2. [sıfat] Bu dokumadan yapılmış
  • "Bütün pencereler eskisi gibi çiçekli ve tül perdeliydi." (Ahmet Haşim)

CÜZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
 2. Fasikül
 3. Kur'an'ın bölünmüş olduğu otuz parçadan her biri
  • "İlk defa olarak gördüğüm bir amme cüzünden bir şeyler okudu." (Sait Faik Abasıyanık)

TÜF

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lav parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı

TÜY

 1. [isim] İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar
  • "İnce güzel kaşlarının ortasında iki tüyü her zamanki gibi tersine dönmüş." (Halide Edip Adıvar)
  • "Otelin kapıcısı yalan söylemekte tüy dikiyordu." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Adamlar yüz kiloluk bir yükü tüy gibi kaldırırlar..." (Burhan Felek)
  • "Büyük hanım, daha fazla korkuyor, tüyleri diken diken oluyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Kuşların gövdesini örten ince ve tel gibi uzantıların her biri veya tamamı
  • "Akıllı kız Güner, ortaya çıkalı ne kadar oldu, daha dün bir bugün iki, baksana iyice tüyü düzmüş." (Atilla İlhan)
  • "Ne vahşi, ne korkunç; insanın tüylerini diken diken eden bir ölü sessizliği var." (Orhan Veli Kanık)
 3. Bazı bitki ve meyvelerle bazı dokumalar üzerinde görülen ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar

YÜK

 1. [isim] Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
  • "Çölde yük götüren vasıta develer, insan taşıyan vasıta hecinlerdir." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Onların hepsinde sanki bulundukları yere yük oluyorlarmış gibi utangaç ve ürkek bir hâl vardır." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
  • "... işgal altındaki memleketlere o günlerde sık sık ve kolaylıkla seyahat etmiş, yükte hafif pahada ağır eşya sokup çıkarmışlardır." (Halide Edip Adıvar)
  • "Şikâyet etmeden yükünü çektiği yitik bir yaşamı olmalıydı." (Çetin Altan)
 2. Bir şeyin ağırlığı
  • "Bunları gazetelere verebilirsem amcama yük olmaktan kurtulacağıma emindim." (Halide Edip Adıvar)
  • "Lokanta da her akşamki yükünü almaya başlamıştı." (Tarık Buğra)
 3. Araba, hayvan vb.nin taşıyabildiği miktar
  • "Bir araba yükü odun."
 4. Eşya
  • "Bütün yükü bu bavul."
 5. Birinin üzerine almak zorunda kaldığı ağır görev
  • "Ben bu yükün altına giremem. Bu yüke herkes katlanamaz."
 6. Tedirginlik veren şey, engel
 7. Bir cismin yüzeyinde biriken elektrik miktarı
 8. Yüz bin kuruşluk mal veya tutar
  • "Mademki öyledir, bir yük getirip satan herkes iki akçe versin." (Tarık Buğra)
 9. Doğacak bebek
 10. Yüklük
  • "Haydi şu yüke giriver!.." (Sait Faik Abasıyanık)

LÜP

 1. [isim] Emek vermeden ele geçirilen şey
  • "Lüpe bayılır. Lüp buldu mu dayanamaz."
 2. Büyükçe bir şeyin birdenbire ve kolaylıkla yutulmasını anlatan ses

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü