İçinde Ö olan 5 harfli 262 kelime var. İçerisinde Ö harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında Ö harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu Ö harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DÖNEM

 1. [isim] Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
  • "Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre
  • "Meşrutiyet dönemi."
 3. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre
 4. Yarıyıl
  • "Kış dönemi sınavları."

TRÖST

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aynı alanda iş yapan çeşitli ortaklıkların hisse senetlerinin, bir denetim teşkilatına teslim edilmesi ve yönetimin bir teşkilatı yöneten gruba aktarılmasıyla oluşan, tekelci sermayedarlığa dayanan ortaklıklar birliği

PÖÇÜK

 1. [isim] Kuyruk sokumu, kuyruk

MASÖZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bayan masajcı, ovucu

GÖCEN

 1. [isim] Tavşan yavrusu
 2. Kedi, köpek yavrusu
 3. Domuz yavrusu

SÖNÜK

 1. [sıfat] Sönmüş olan
  • "Ağızlarında iki sönük sigarayla duran iki kız..." (Çetin Altan)
 2. Parlaklığı, hızı az veya azalmış olan, etkisiz, zayıf
 3. Göze çarpmayan, dikkat çekmeyen, silik
  • "Bu şehirde satışı bini geçmez, yerli lisanlarda sönük cerideler çıkar." (Yahya Kemal Beyatlı)

GÖÇÜK

 1. [isim] Çökmüş, kaymış toprak, çöküntü, yıkıntı
 2. Kaya veya cevherin kendi kendine yer altına doğru çökmesi

GÖYME

 1. [isim] Göymek işi

HÖDÜK

 1. [sıfat] Görgüsüz, kaba, anlayışı kıt (kimse)
 2. Korkak, ürkek

KÖSEM

 1. [isim] Kösemen
  • "Kösem koyun."

GÖMEÇ
...
ÇÖZGÜ

 1. [isim] Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış

GÖBÜT

 1. [isim] Yuvarlak, yassı, içine yumurta vb. malzemeler konan ekmek

GÖĞEM

 1. [isim] Yeşile çalan mor renk
 2. [sıfat] Bu renkte olan

GÖMÜT

 1. [isim] Mezar, metfen, kabir, makber, sin

PENGÖ

Kelime Kökeni : Macarca

 1. [isim] İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar kullanılan Macar para birimi

FLÖRT

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Kadınla erkek arasındaki duygusal ilişki
  • "Cemal hiç de benimle flört yapmaya kalkmamıştı." (Halide Edip Adıvar)
 2. Birbirine duygusal ilgi duyan kadın ve erkek
  • "Gerçi birçok flörtleri olmuş ama karar verip de içlerinden biriyle yuva kurmak cesaretini gösterememişti." (Haldun Taner)
 3. Siyasal bir parti, yabancı bir ülke vb.ne tam olarak bağlanmadan yaklaşma

GÖÇME

 1. [isim] Göçmek işi

ÖDÜNÇ

 1. [isim] İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla alınan veya verilen şey
  • "Kısa ve uzun vadeli hiçbir ödünç alma imkânı yoktu." (Falih Rıfkı Atay)

TÖREL

 1. [sıfat] Töreye uygun olan
  • "Eski Boğaziçi'nde törel bir yaşama belirmiş, sürmüş, artık sona ermiş." (Selim İleri)
 2. Töre ile ilgili

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü