İçinde Ö olan 2 harfli 5 kelime var. İçerisinde Ö harfi bulunan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Bir de başında Ö harfi olan kelimeler listesine ya da Sonu Ö harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, İşlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÖN

 1. [isim] Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
  • "Beş on kişi, köşkün önünde toplandık." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Sıraya koyunca en önemlisini öne almak lazım geldi." (Burhan Felek)
  • "Yendiğimiz orduların bize üstün gelişi, bu çok acı hakikati önümüze serdi." (Orhan Seyfi Orhon)
  • "Yangının önü alındı."
 2. Bir şeyin esas tutulan yüzünün baktığı yer, karşı
  • "Altmış yaşında anamın önünde sigara içmek istemezdim." (Burhan Felek)
  • "Siz öne düşün. Ne derseniz onu deriz." (Ahmet Rasim)
  • "Kim olursa olsun önüme çıkanla yeniden evleneceğim." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Delikanlı Haydar ustanın önüne düştü, Hasip Bey'in evine geldiler." (Yahya Kemal)
 3. Bir kimsenin ilerisi
  • "Bir aralık önümüzden şarkı sesleri geldi." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Kasabaya kömür indiren dağ köylülerinin önlerine çıkıp yol kesen haydutlar." (Memduh Şevket Esendal)
 4. Yakın gelecek zaman
  • "Önümüz kış."
 5. Giyeceklerin genellikle göğsü örten bölümü
  • "Uçuk siyah renkli çarşaf pelerinin önü açık." (Peyami Safa)
 6. Önce olan, ilk
  • "Ön söz. Ön görüşme."
 7. Civar, yöre
  • "Kanlıca önlerine geldiler."
 8. [sıfat] Benzerler arasında bakılan veya gidilen yönde olan
  • "Ben, Anafartalar'da Mustafa Kemal'in bulunduğu en ön siperlerde de kurşun attım." (Aka Gündüz)

ÖD

 1. [isim] Safra
  • "Benim at sineği ile hamam böceğinden ödüm kopar." (Ömer Seyfettin)

ÖZ

 1. [isim] Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, iç, nefis, derun, varoluş karşıtı
  • "Özünü bir yerde bırakıp sadece kalıbını gezdirmişti." (Haldun Taner)
  • "Özü sözü bir, yürekli bir kişi idi." (Haldun Taner)
 2. "Kendine, kendi kendini" anlamlarında birleşik kelimeler türeten bir söz
  • "Öz eleştiri, öz geçmiş, öz yönetim."
 3. Bir şeyin en kuvvetli veya kıvamlı bölümü, hülasa, zübde, ekstre
  • "Karaciğer özü. Meyve özü. Mısır özü."
 4. Çıbanların içinde ölmüş dokudan oluşan irinle birlikte çıkan parça
 5. [zamir] Kendi, zat
  • "Bir od düştü yanar tatlı özüme / Dünya zindan görünüyor gözüme." (Karacaoğlan)
 6. Bir şeyin temel ögesi, künh, zübde
  • "Ortalıktaki krizi sebep gösteriyorlar ama asıl kriz şirketin kendi özünde." (Aka Gündüz)
 7. Bitkilerin kök, gövde ve dallarının boydan boya ortasında bulunan, hafif, gevrek ve çoğu yumuşak bölüm

ÖÇ

 1. [isim] Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
  • "Bunda da biraz öç, biraz nispet, biraz kurum arzusu vardır." (Aka Gündüz)
  • "Öç almak ister gibi konuşuyordu ama kime taş attığı belli olmuyordu." (Haldun Taner)

ÖF

 1. [ünlem] Usanç, bezginlik, tiksinti vb. duygular anlatan bir söz
  • "Öf, ne kaba adam! Öf, ne pis koku!"

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü