Başında işle olan 32 kelime var. İşle ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde işle olan kelimeler listesine ya da sonu işle ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında işle bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

İŞLETMECİLİK

11 Harfli Kelimeler

İŞLEMECİLİK, İŞLETMENLİK, İŞLEVSİZLİK

10 Harfli Kelimeler

İŞLEMCİLİK, İŞLETİLMEK, İŞLEVCİLİK

9 Harfli Kelimeler

İŞLETİLME, İŞLETMECİ

8 Harfli Kelimeler

İŞLEKLİK, İŞLEMECİ, İŞLEMELİ, İŞLENMEK, İŞLERLİK, İŞLETMEK, İŞLETMEN, İŞLEVSEL, İŞLEVSİZ

7 Harfli Kelimeler

İŞLEMCİ, İŞLEMEK, İŞLENİŞ, İŞLENME, İŞLENTİ, İŞLETİŞ, İŞLETME, İŞLEVCİ, İŞLEYİM, İŞLEYİŞ

6 Harfli Kelimeler

İŞLEME

5 Harfli Kelimeler

İŞLEK, İŞLEM, İŞLEV


Kelime bulma makinesi

E L İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

EŞLİ, ŞİLE

3 Harfli Kelimeler

İLE, LEŞ

2 Harfli Kelimeler

EL, EŞ, İL, İŞ, LE, ŞE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

İŞLETMECİLİK

 1. [isim] Bir işletmeyi yönetme
 2. Bağımsız bir bütçe ile yönetilen devlet işletmesi

İŞLETMENLİK

 1. [isim] Operatörlük

İŞLEVSİZLİK

 1. [isim] İşlevsiz olma durumu

İŞLEMECİLİK

 1. [isim] İşlemecinin işi

İŞLETİLMEK

 1. [nsz] İşletme işi yapılmak
  • "Devlet ormanları kanuna göre devletçe yönetilir ve işletilir." (Anayasa)

İŞLEVCİLİK

 1. [isim] Toplumu, her bir ögesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
 2. Algının öncelikle gereksinimler ve coşkulara dayalı etkinliklerin sonucu olduğunu savunan görüş, görevcilik, fonksiyonalizm

İŞLEMCİLİK

 1. [isim] İşlemci olma durumu

İŞLETMECİ

 1. [isim] Bir fabrikayı veya gelir getiren bir kuruluşu yöneten kimse
 2. Yapımcıdan işletme hakkını alarak filmleri oynatanlara kiralayıp dağıtan kimse

İŞLETİLME

 1. [isim] İşletilmek işi

İŞLEMELİ

 1. [sıfat] Üstünde işlemeler bulunan
  • "Çekiştikleri şey işlemeli bir kitap açacağı." (Tarık Buğra)

İŞLETMEK

 1. [-i] İşlemesini sağlamak, çalıştırmak
  • "Trenlerimizi odunla işletiyorduk." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Bir şeyi, bir kimseyi, bir yeri kullanarak veya çalıştırarak yarar sağlamak
  • "O havali işçileri arasında gücü, kuvveti ile o kadar tanınmıştı ki herkes onu tarlasında işletmek isterdi." (Halide Edip Adıvar)
 3. [nsz] Üzerine işleme yaptırmak
  • "Adamcağız üşenmeden çarşı pazar dolaşıyor, kızına üşenmeden çerçeveletmek ve işletmek için ucuz atlaslar, kadifeler, ipekler ... satın alıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Şaka ve birtakım yalanlarla sezdirmeden birini kandırmak veya onunla eğlenmek
  • "Sana yalan söylemişler, dalga geçmişler, işletmişler seni." (Atilla İlhan)

İŞLETMEN

 1. [isim] Operatör

İŞLEVSEL

 1. [sıfat] İşlevle ilgili, fonksiyonel

İŞLERLİK

 1. [isim] Gereken sonucu verecek nitelikte çalışma durumu

İŞLENMEK

 1. [nsz] İşleme işi yapılmak
  • "Baş tarafına, büyük yatlarda olduğu gibi yaldızlı bir çiçek işlenmişti." (Sait Faik Abasıyanık)

İŞLEMECİ

 1. [isim] Elle oyma, nakış vb. yapan kimse

İŞLEVSİZ

 1. [sıfat] İşlevi olmayan

İŞLEKLİK

 1. [isim] İşlek olma durumu

İŞLENTİ

 1. [isim] İşleme yöntemi

İŞLEMCİ

 1. [isim] Bilgisayar programlarının herhangi bir dilinde yazılmış programı, bilgisayarda işletmeyi sağlayan programlar topluluğu
 2. Bir bilgisayarda verilen komutları yorumlayan ve yürüten birim

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü