Başında olan 5 harfli 15 kelime var. HI ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde hı olan kelimeler listesine ya da sonu hı ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

H I Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

IH

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

HIYAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
 2. Bu bitkinin iri, yeşil ürünü, salatalık
 3. [sıfat] Kaba saba, görgüsüz, budala

HIŞIR

 1. [isim] Olmamış meyve
 2. [sıfat] Taşkınlık gösteren, yaramaz (kimse)
  • "Serde toyluk vardı a canım. Sahi ne hışırdım o zaman. İlk gençlik, sersemlik, budalalık çağı." (Haldun Taner)
 3. [sıfat] Aptal, sersem

HIŞIM

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Öfke, kızgınlık
  • "Hareketlerinde o eski hışım kaybolmuştu." (Necati Cumalı)

HIZLI

 1. [sıfat] Çabuk, seri, süratli
  • "Hızlı yürüyorlar ve birbirine hiçbir lakırtı söylemiyorlardı." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Bu hızlı yaşamaya elli iki yıl dayanabilmişti ancak!" (Yusuf Ziya Ortaç)
 2. [zarf] Güç kullanarak, şiddetle
  • "Hızlı vurmak."
 3. [zarf] Çabuk çabuk
  • "Hızlı konuşmak."
 4. Uçarı, çapkın, hovarda

HIRLI

 1. [sıfat] İşinde doğru, uslu, iyi (kimse)
  • "Ben onu tanımıyorum, hırlı mıdır, hırsız mıdır bilmem!"
 2. Yaramaz, şımarık, kötü (kimse)

HIZLA

 1. [zarf] Çabucak

HIFIZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Saklama
 2. Ezberleme, akılda tutma

HINIS
...
HIZMA

 1. [isim] Ayı, boğa vb. hayvanların dudaklarına veya burnuna geçirilen demir halka
  • "Ayının burnuna hızma takmışlar, oynatıyorlar."
 2. Burun kanadına takılan süslü, altın veya gümüş halka
 3. Küpe

HIZIR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İşin kolaylıkla yapılmasına yardımcı olan

HIRBO

 1. [sıfat] İri yarı (kimse)
 2. Sersem, salak ve kaba saba

HIMIŞ

 1. [isim] Ağaç çatkıların arasına kerpiç doldurularak yapılmış duvar veya bina

HIRKA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Genellikle soğuktan korunmak için giyilen, kumaştan, bazen içi pamukla beslenmiş, ceket biçiminde, önden açık, kollu üst giysisi
  • "Bol hırkasının içinde ne kadar zavallı hatta ne kadar gülünçtü." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Genellikle soğuktan korunmak için giyilen, kumaştan, bazen içi pamukla beslenmiş, ceket biçiminde giysi
 3. Dervişlerin giydikleri üst giysisi

HISIM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Akraba
 2. Dede ve nineleri bir olanlardan her biri

HIZAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Tahta ve kereste biçmeye yarayan, elektrik ve su gücüyle çalışan büyük bıçkı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü