Enstrümantalizm

Kelime Kökeni : Fransızca

  1. [isim] Araççılık

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Enstrümantalizm kelimesi baş harfi e son harfi m olan bir kelime.Başında e sonunda m olan kelimenin birinci harfi e , ikinci harfi n , üçüncü harfi s , dördüncü harfi t , beşinci harfi r , altıncı harfi ü , yedinci harfi m , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi t , onbirinci harfi a , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi z , onbeşinci harfi m . Başı e sonu m olan 15 harfli kelime.