Ebegümecigiller

  1. [isim] Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örnek bitkisi ebegümeci olan bir bitki familyası

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Ebegümecigiller kelimesi baş harfi e son harfi r olan bir kelime.Başında e sonunda r olan kelimenin birinci harfi e , ikinci harfi b , üçüncü harfi e , dördüncü harfi g , beşinci harfi ü , altıncı harfi m , yedinci harfi e , sekizinci harfi c , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi g , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi r . Başı e sonu r olan 15 harfli kelime.