Eşitlik Derecesi

  1. [isim] Kavramların "gibi, kadar" edatları ile karşılaştırılıp eşit ölçüde gösterilmesi
    • "Ahmet kadar Ali de çalıştı. Uçak yıldırım gibi gidiyor."

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz: