Dokuzaltmışbeşlik

  1. [isim] Namlusu 9,65 mm çapında olan bir tabanca türü

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Dokuzaltmışbeşlik kelimesi baş harfi d son harfi k olan bir kelime.Başında d sonunda k olan kelimenin birinci harfi d , ikinci harfi o , üçüncü harfi k , dördüncü harfi u , beşinci harfi z , altıncı harfi a , yedinci harfi l , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi ı , onbirinci harfi ş , onikinci harfi b , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi ş , onbeşinci harfi l , Başı d sonu k olan 17 harfli kelime.