Doğurganlaştırmak

  1. [-i] Doğurgan duruma getirmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Doğurganlaştırmak kelimesi baş harfi d son harfi k olan bir kelime.Başında d sonunda k olan kelimenin birinci harfi d , ikinci harfi o , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi u , beşinci harfi r , altıncı harfi g , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi a , onbirinci harfi ş , onikinci harfi t , onüçüncü harfi ı , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi m , Başı d sonu k olan 17 harfli kelime.