Denizyıldızları

  1. [isim] Örnek hayvanı denizyıldızı olan derisi dikenliler sınıfı

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Denizyıldızları kelimesi baş harfi d son harfi ı olan bir kelime.Başında d sonunda ı olan kelimenin birinci harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi n , dördüncü harfi i , beşinci harfi z , altıncı harfi y , yedinci harfi ı , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi ı , onbirinci harfi z , onikinci harfi l , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi ı . Başı d sonu ı olan 15 harfli kelime.