Cezalandırılmak

  1. [nsz] Cezaya çarptırılmak, ceza verilmek, tecziye edilmek
    • "Hatalar bağışlanacak, kasıtlar şiddetle ve derhâl cezalandırılacaktır." (Tarık Buğra)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Cezalandırılmak kelimesi baş harfi c son harfi k olan bir kelime.Başında c sonunda k olan kelimenin birinci harfi c , ikinci harfi e , üçüncü harfi z , dördüncü harfi a , beşinci harfi l , altıncı harfi a , yedinci harfi n , sekizinci harfi d , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi r , onbirinci harfi ı , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k . Başı c sonu k olan 15 harfli kelime.