Cevaplandırılmak

  1. [nsz] Bir şeyin cevabı, karşılığı verilmek, yanıtlandırılmak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Cevaplandırılmak kelimesi baş harfi c son harfi k olan bir kelime.Başında c sonunda k olan kelimenin birinci harfi c , ikinci harfi e , üçüncü harfi v , dördüncü harfi a , beşinci harfi p , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi ı , onbirinci harfi r , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a , Başı c sonu k olan 16 harfli kelime.