Cevaplandırılma

  1. [isim] Cevaplandırılmak işi, yanıtlandırılma

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Cevaplandırılma kelimesi baş harfi c son harfi a olan bir kelime.Başında c sonunda a olan kelimenin birinci harfi c , ikinci harfi e , üçüncü harfi v , dördüncü harfi a , beşinci harfi p , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi ı , onbirinci harfi r , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a . Başı c sonu a olan 15 harfli kelime.