Canlandırıcılık

  1. [isim] Canlandırıcı olma durumu

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Canlandırıcılık kelimesi baş harfi c son harfi k olan bir kelime.Başında c sonunda k olan kelimenin birinci harfi c , ikinci harfi a , üçüncü harfi n , dördüncü harfi l , beşinci harfi a , altıncı harfi n , yedinci harfi d , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi ı , onbirinci harfi c , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi ı , onbeşinci harfi k . Başı c sonu k olan 15 harfli kelime.