Bukalemunlaşmak

  1. [nsz] Davranışını, görüşünü çıkarına göre değiştirmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Bukalemunlaşmak kelimesi baş harfi b son harfi k olan bir kelime.Başında b sonunda k olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi u , üçüncü harfi k , dördüncü harfi a , beşinci harfi l , altıncı harfi e , yedinci harfi m , sekizinci harfi u , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi ş , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k . Başı b sonu k olan 15 harfli kelime.