Bilgisayarcılık

  1. [isim] Bilgisayar ticareti veya uzmanlığı

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Bilgisayarcılık kelimesi baş harfi b son harfi k olan bir kelime.Başında b sonunda k olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi i , üçüncü harfi l , dördüncü harfi g , beşinci harfi i , altıncı harfi s , yedinci harfi a , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi r , onbirinci harfi c , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi ı , onbeşinci harfi k . Başı b sonu k olan 15 harfli kelime.