Berraklaştırmak

  1. [-i] Berrak duruma getirmek, durulaştırmak
  2. Açık, net ve kolay anlaşılır duruma getirmek
    • "İfadeyi berraklaştırmak."

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Berraklaştırmak kelimesi baş harfi b son harfi k olan bir kelime.Başında b sonunda k olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi r , beşinci harfi a , altıncı harfi k , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi ı , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k . Başı b sonu k olan 15 harfli kelime.