Baştankaragiller

  1. [isim] Omurgalı hayvanların ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Baştankaragiller kelimesi baş harfi b son harfi r olan bir kelime.Başında b sonunda r olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi a , üçüncü harfi ş , dördüncü harfi t , beşinci harfi a , altıncı harfi n , yedinci harfi k , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi a , onbirinci harfi g , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi e , Başı b sonu r olan 16 harfli kelime.