Başarısızlığa Uğramak

  1. başarısız olmak
    • "Paşa acele bir taarruzun başarısızlığa uğramasından çekinmektedir." (Falih Rıfkı Atay)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz: