Bağnazlaştırılmak

  1. [nsz] Bağnazlaşması sağlanmak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Bağnazlaştırılmak kelimesi baş harfi b son harfi k olan bir kelime.Başında b sonunda k olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi a , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi n , beşinci harfi a , altıncı harfi z , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi ı , onikinci harfi r , onüçüncü harfi ı , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi m , Başı b sonu k olan 17 harfli kelime.