Bağdaştırmacılık

  1. [isim] Farklı kökenlere sahip değişik kültür özelliklerini birleştirme veya kaynaştırma işi
  2. Pek çok değişik öğretiyi birleştirmeyi amaçlayan felsefi veya dinî öğreti

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Bağdaştırmacılık kelimesi baş harfi b son harfi k olan bir kelime.Başında b sonunda k olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi a , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi d , beşinci harfi a , altıncı harfi ş , yedinci harfi t , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi m , onbirinci harfi a , onikinci harfi c , onüçüncü harfi ı , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi ı , Başı b sonu k olan 16 harfli kelime.