Bağdaştırıcılık

  1. [isim] Bağdaştırıcı olma durumu

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Bağdaştırıcılık kelimesi baş harfi b son harfi k olan bir kelime.Başında b sonunda k olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi a , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi d , beşinci harfi a , altıncı harfi ş , yedinci harfi t , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi ı , onbirinci harfi c , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi ı , onbeşinci harfi k . Başı b sonu k olan 15 harfli kelime.