Bağımsızlaşmak

  1. [nsz] Bağımsız duruma gelmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Bağımsızlaşmak kelimesi baş harfi b son harfi k olan bir kelime.Başında b sonunda k olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi a , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi ı , beşinci harfi m , altıncı harfi s , yedinci harfi ı , sekizinci harfi z , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi a , onbirinci harfi ş , onikinci harfi m , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi k . Başı b sonu k olan 14 harfli kelime.

A A A B I I K L M M S Z Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

BAĞIMSIZLAŞMAK

13 Harfli Kelimeler

BAĞIMSIZLAŞMA

11 Harfli Kelimeler

BAĞIMLAŞMAK, BAĞLAŞIMSIZ

10 Harfli Kelimeler

AĞIZLAŞMAK, BAĞIMLAMAK, BAĞIMLAŞMA, BAĞIŞLAMAK, BASIKLAŞMA, SAKIZLAŞMA, ZIMBALAMAK

9 Harfli Kelimeler

AĞILAŞMAK, AĞIZLAMAK, AĞIZLAŞMA, AKIŞMASIZ, AZIMSAMAK, BAĞIMLAMA, BAĞIŞLAMA, BAĞLAŞMAK, BASAMAKLI, BASKILAMA, BAŞLIKSIZ, BAŞSIZLIK, KISIMLAMA, SIĞLAŞMAK, ZIMBALAMA

8 Harfli Kelimeler

AĞILAMAK, AĞILAŞMA, AĞIZLAMA, AĞLAŞMAK, AKIŞMALI, ALAKASIZ, AŞAĞILIK, AŞILAMAK, AZIMSAMA, BAĞIMSIZ, BAĞLAMAK, BAĞLAŞIK, BAĞLAŞIM, BAĞLAŞMA, BAKIMSIZ, BAKLAMSI, BALIKSIZ, BASILMAK, BASMALIK, BAŞLAMAK, BAZLAŞMA, ISKALAMA, IŞIKLAMA, IŞILAMAK, KABZIMAL, KALIMSIZ, KASABALI, KASLAŞMA, KIĞILAMA, KIZILBAŞ, LAMBASIZ, SABIKALI, SAĞALMAK, SAĞILMAK, SAĞIMLIK, SAĞLAMAK, SIĞIŞMAK, SIĞLAŞMA, SIKILAMA, SIKILMAZ

7 Harfli Kelimeler

AĞILAMA, AĞIZLIK, AĞIZSIL, AĞLAMAK, AĞLAMSI, AĞLAŞMA, AKBASMA, AKILSIZ, AKIŞMAZ, AKIŞSIZ, AKLAŞMA, ALBASMA, ALIMSIZ, ALIŞMAK, ALMAŞIK, ASILMAK, ASMALIK, AŞAMALI, AŞILAMA, AŞILMAK, AZALMAK, AZIŞMAK, BAĞIMLI, BAĞIŞIK, BAĞLAMA, BAKILMA, BAKIMLI, BAKIŞIM, BAKIŞMA, BALKIMA, BASAKLI, BASAMAK, BASILIŞ, BASILMA, BASKILI, BASMALI, BAŞAKLI, BAŞKASI, BAŞLAMA, BAZLAMA

6 Harfli Kelimeler

ABASIZ, AĞALIK, AĞIMLI, AĞIZLI, AĞLAMA, AKASMA, AKIŞLI, AKIŞMA, AKLAMA, AKSAMA, ALABAŞ, ALAŞIM, ALIŞIK, ALIŞKI, ALIŞMA, AMALIK, ASALAK, ASILIŞ, ASILMA, ASKILI, ASMALI, AŞIKLI, AŞILMA, AŞISIZ, AZALIŞ, AZALMA, AZIKLI, AZIŞMA, BAĞLAM, BAĞLIK, BAĞSIZ, BALAMA, BALSAM, BASILA, BASILI, BASMAK, BAŞLIK, BAŞMAK, BAŞMAL, BAŞSIZ

5 Harfli Kelimeler

ABALI, ABAZA, ABLAK, AĞILI, AĞLAK, AĞMAK, AKALA, AKBAŞ, AKMAZ, AKSAM, AKŞAM, ALAKA, ALAZA, ALKIM, ALKIŞ, ALMAK, ALMAŞ, ASILI, ASKLI, ASLIK, ASMAK, AŞAĞI, AŞAMA, AŞILI, AŞLIK, AŞMAK, AZILI, AZLIK, AZMAK, BAĞIL, BAĞIM, BAĞIŞ, BAĞLI, BAKAM, BAKIM, BAKIŞ, BAKLA, BAKMA, BALIK, BALKI

4 Harfli Kelimeler

ABLA, AĞIL, AĞIM, AĞIŞ, AĞIZ, AĞLI, AĞMA, AĞSI, AKIL, AKIM, AKIŞ, AKLI, AKMA, ALAZ, ALIK, ALIM, ALIŞ, ALMA, AMAL, AMMA, ASAL, ASIK, ASIL, ASIM, ASKI, ASLA, ASMA, AŞIK, AŞIM, AŞMA, AZIK, AZIŞ, AZMA, BAĞA, BAĞI, BAKI, BAKS, BALA, BASI, BAZA

3 Harfli Kelimeler

ABA, AĞA, AĞI, AKA, AKI, AKS, ALA, AMA, ASA, ASI, ASK, AŞI, AŞK, AZA, AZI, BAĞ, BAL, BAS, BAŞ, BAZ, ISI, KAL, KAM, KAS, KAŞ, KAZ, KIĞ, KIL, KIŞ, KIZ, LAK, LAM, LAZ, LIĞ, MAL, MAS, MAŞ, SAĞ, SAK, SAL

2 Harfli Kelimeler

AB, AĞ, AK, AL, AM, AS, AŞ, AZ, LA, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.