Bütünleştiricilik

  1. [isim] Bütünleştirici olma durumu

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Bütünleştiricilik kelimesi baş harfi b son harfi k olan bir kelime.Başında b sonunda k olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi ü , üçüncü harfi t , dördüncü harfi ü , beşinci harfi n , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi i , onüçüncü harfi c , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi l , Başı b sonu k olan 17 harfli kelime.