Aydınlatıvermek

  1. [-i] Çabucak aydınlatmak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Aydınlatıvermek kelimesi baş harfi a son harfi k olan bir kelime.Başında a sonunda k olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi y , üçüncü harfi d , dördüncü harfi ı , beşinci harfi n , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi v , onbirinci harfi e , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k . Başı a sonu k olan 15 harfli kelime.